Arhive etichetă: dispoziţii finale

Intrarea în vigoare

Articolul 153

Am păstrat, neschimbat, articolul 153, care prevede că data intrării în vigoare a noii Constituţiei este data aprobării ei prin referendum, dată la care Constituţia din 25 august 1965 este şi rămâne în întregime abrogată.

Evident, în cazul în care CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR va fi adoptată, mai întâi, de o Adunare Constituantă, şi, apoi, aprobată de popor, prin referendum, nu ca o lege de revizuire, ci ca o Nouă Constituţie a României, acest articol va trebui să abroge, în întregime, Constituţia din data de 8 decembrie 1991, revizuită în 2003.

Conflictul temporal de legi

Articolul 154

Am păstrat, neschimbat, alineatul (1) al acestui articol, care prevede că legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin noii Constituţii.

Al doilea alineat obligă Consiliul Legislativ să examineze conformitatea legislaţiei existente cu prevederile noii Constituţii şi să facă propunerile corespunzătoare. Actuala Constituţie prevede ca aceste propuneri să fie făcute în termen de 12 luni, către Parlament sau, după caz, către Guvern. Noi am propus reducerea termenului la 6 luni, urmând ca propunerile de modificare să fie înaintate Camerei Reprezentanţilor sau, după caz, Preşedintelui României.

Dispoziţii tranzitorii

Articolul 155

La alineatul (1) al acestui articol, actuala Constituţie prevede că “proiectele de legi şi propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat şi se aprobă potrivit dispoziţiilor constituţionale anterioare intrării în vigoare a legii de revizuire”. Am modificat acest alineat, propunând ca respectivele proiecte de legi şi propuneri legislative să fie dezbătute şi aprobate potrivit dispoziţiilor noii Constituţii.

Am păstrat, nemodificat, alineatul (2), care prevede că instituţiile prevăzute de Constituţie, existente la data intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în funcţiune până la constituirea celor noi, precum şi alineatul (3), care precizează că prevederile alineatului (1) al articolului 83, referitor la durata mandatului Preşedintelui României, se aplică începând cu următorul mandat prezidenţial. Reamintesc faptul că noi am propus reducerea mandatului Preşedintelui României de la 5 la 4 ani.

Am propus înlocuirea alineatului (4) cu unul nou. În actuala Constituţie, acest alineat precizează că dispoziţiile legii de revizuire din anul 2003 referitoare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor fi aduse la îndeplinire în cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de revizuire. Cu acest conţinut, alineatul nu mai are obiect, astfel că am propus înlocuirea lui cu unul nou, care obligă Guvernul ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi de revizuire, să calculeze valoarea activului net al Fondului Naţional de Pensii Publice şi să prezinte Camerei Reprezentanţilor legea Fondului Naţional de Pensii Publice.

Am propus abrogarea alineatelor 5 şi 6, care devin fără obiect ca urmare a noilor prevederi constituţionale referitoare la Autoritatea Judecătorească şi la Curtea de Conturi.

Republicarea Constituţiei

Articolul 156

Am păstrat, neschimbat, actualul articol 156, care prevede că legea de revizuire a Constituţiei se publică în Monitorul Oficial al României în termen de 5 zile de la data adoptării, iar Constituţia, modificată şi completată, după aprobarea prin referendum, se republică de către Consiliul Legislativ, cu reactualizarea denumirilor, dându-se textelor o nouă numerotare.