Arhive etichetă: Fidelitatea faţă de ţară

Fidelitatea faţă de ţară

Articolul 54.

Am păstrat neschimbat alineatul (1), cu următorul cuprins:

„(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.”

După alineatul (1), am introdus trei noi alineate, cu următorul cuprins:

“(1.1) Promovarea intereselor unor persoane fizice sau juridice străine care intră în conflict cu interesele cetăţenilor României este interzisă.

(1.2) Antiromânismul se pedepseşte, potrivit legii..

(1.3) Propaganda pentru aservirea României constituie delict împotriva poporului român şi se pedepseşte, potrivit legii.”

Am păstrat neschimbat alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcții publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligațiilor ce le revin si, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.”

După alineatul (2), am introdus un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:

„(3) Încălcarea jurământului se sancţionează cu încetarea de drept a mandatului sau demiterea din funcţie, după caz, potrivit legii.”

VOTAŢI Art. 54. "Fidelitatea faţă de ţară"
Votează