Susţinere pe Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

2 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
🔥🔥🔥Alerta: in 22 octombrie 2021 Romania ar putea intra in faliment--->>https://bit.ly/3oXG2ZWFMI si Banca Mondiala vor interveni in forta: vanzarea in mare viteza si pe preturi de nimic a celor mai importante active ale statului--->>https://bit.ly/3oXG2ZWStatutul de colonie al Romaniei poate fi batut in cuie--->>https://bit.ly/3oXG2ZW ... Mai mult...Mai puţin...

2 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
Dupa referendumul de la TVR pe tema vachinarii fortate acum apare altulm.hotnews.ro/stire/25105687Intrați și votați ca să batem boții! Dați share prietenilor ca să voteze contra înfometării! ... Mai mult...Mai puţin...

2 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
INITIATIVA CETATENEASCA DE STRANS SI PUBLICAT PROBE IMPOTRIVA UZURPATORILOR"Dă-i în gât !Lucrezi în sistem și nu mai suporți să fii complice ?Acum și aici este momentul și locul ! Dă-i în gât ! Citiți și urmați instrucțiunile !!! Distribuiți masiv, să-i dăm la vale, să-i arestăm !!!Vi se oferă posibilitatea să faceți dezvăluiri fără să vi se afle identitatea, complet anonim, chiar și pentru cei cărora le trimiteți materialele. genocid.ro/2021/10/12/da-i-la-vale-pe-criminali-pune-le-catusele-de-maini/" ... Mai mult...Mai puţin...

2 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
#CETĂȚEANULCONSTITUȚIONAL ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
#CETATEANULCONSTITUTIONAL ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
#CETĂȚEANULCONSTITUȚIONAL CERE RETAGEREA CETATENIEI LUI ARAFATAv Dan MV Chitic: Astăzi, alături de alți 42 de cetățeni, am formulat către AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CETĂŢENIE o cerere DE RETRAGERE A CETĂȚENIEI ROMÂNE a numitului Raed Arafat.Cererea are următoarea formulare:Subsemnații …în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) raportat la art. 25 alin. (1) lit. d) teza finală din Legea nr. 21/1991 republicata si cu modificarile ulterioare, formulăm următoareaSESIZARE DE RETRAGERE A CETĂȚENIEI ROMÂNE numitului Raed Arafat, având în prezent funcția de Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în Cadrul Ministerului de Interne,pentru încălcarea cu intenție a prevederilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 21/1991 republicată și cu modificările ulterioare, raportat la art. 16 alin. (1) – (3) și art. 53 din Constituția României, pentru următoareleMOTIVE: În fapt, în data de 04.10.2021, numitul Raed Arafat, în calitate de „Comandant al acțiunii”, a emis Ordinul cu nr. 9490 privind instituirea unor măsuri necesare la nivelul unităților sanitare publice cu paturi pentru combaterea pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 prin care s-a dispus suspendarea la nivelul unităților spitalicești din țară a internărilor pentru o perioadă de 30 de zile pentru intervenții chirurgicale și pentru alte tratamente și investigații medicale, excepție făcând urgențele, femeile însărcinate care necesită controale obligatorii, pacienții cu afecțiuni oncologice cronice și pacienții care necesită proceduri de dializă. În acest context, numitul Raed Arafat a afirmat într-o conferință de presă că i s-a spus, fără a preciza de către cine, că Ordinul respectiv nu trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial și apoi a recunoscut că documentul nu respectă Constituția: ”Este un ordin care este publicat deja pe toate site-urile de mass media şi peste tot. Nu face parte din ordinele care ni s-a spus că trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial. Plus, este un ordin de management şi de triaj într-o situaţie de dezastru şi, îmi pare foarte rău, dacă medicina de dezastre nu este în concordanţă cu Constituţia, eu, ca medic, până mi se spune să mă opresc, DIN CAUZA CONSTITUȚIEI, trebuie să respect salvarea vieţii şi principiile pe care le-am învăţat în acest domeniu.” Demn de menționat este că afirmațiile lui Raed Arafat au venit și în replică la declarațiile Avocatului Poporului, Renate Weber, care s-a sesizat din oficiu, precizând într-un comunicat de presă faptul că dreptul cetățenilor la asistență medicală în unitățile sanitare nu poate fi îngrădit, având în vedere că pentru aceștia nu există decât opțiune efectuării consultațiilor și a actelor medicale în mediul privat. Mai mult decât atât, Avocatul Poporului a precizat faptul că în situația în care suspendarea internărilor pentru intervenții chirurgicale se va realiza prin act administrativ (ordin), emis de un organ administrativ fără personalitate juridică (Departamentul pentru Situații de Urgență), sau prin ordin al ministrului sănătății, acest lucru este neconstituțional, deci nelegal, în măsura în care permite dispunerea unor măsuri de restrângere a exercițiului dreptului persoanelor de a beneficia de asistență medicală în unitățile sanitare de stat. Față de această situație, este evident că numitul Raed Arafat, prin emiterea Ordinului nr. 9490/04.10.2021 și declarația dată a încălcat în mod conștient și voit, deci cu intenție, următoarele dispoziții din Constituția României:" În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.” - art. 1 alin. (5);"(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. (2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.” - art. 2 alin. (1) și (2);“ (1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.” - art. 16 alin. (1) și (2);“(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. (2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.” - art. 22 alin. (1) și (2);“ Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.” - art. 23 alin. (1);“Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept.“ - art. 25 alin. (1); “(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.” - art. 26;“ (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.” - art. 34 alin. (1) și (2);“ (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. “ - art. 53. În lumina acestor prevederi din Legea noastră fundamentală, subsemnații vă solicităm să evaluați conținutul intrinsec al măsurilor vădit neconstituționale adoptate de către numitul Raed Arafat prin Ordinului mai sus precizat, și conținutul declarației sfidătoare dată presei cu privire la Constituție, drept o dovadă incontestabilă a faptului că la 23 de ani de la dobândirea cetățeniei române, numitul Raed Arafat:nu are o legătură și o apartenență la statul român, astfel cum este definită cetățenia română prin art. 1 alin. (1) din Legea nr. 21/1991 republicată și cu modificările ulterioare;întreprinde și sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept și a securității naționale prin comportament, acțiuni și atitudine, lucru care contravine unei alte condiții esențiale pentru acordarea cetățeniei române de către un cetățean român, și anume cea prevăzută de art. 8 alin. (1) lit. b) din legea mai sus precizată;deși cunoaște Constituția României, condiție esențială pentru acordarea cetățeniei române de către un cetățean străin, prevăzută de art. 8 alin. (1) lit. g) din aceeași lege, o sfidează și încalcă în mod voit;a încălcat jurământul pe care l-a depus în ședință solemnă conform art. 20 alin. (5) din legea mai sus precizată, cu ocazia primirii cetățeniei române, și anume:«Jur să fiu devotat patriei și poporului român, să apăr drepturile și interesele naționale, să respect Constituția și legile României.”;a încălcat dispozițiile art. 35 din aceeași lege: „Persoanele cărora li s-a acordat cetățenia română, potrivit legii, au toate drepturile și libertățile, precum și obligațiile prevăzute prin Constituție și prin legile țării pentru cetățenii români;se crede deasupra Constituției României. Din lectura textelor de lege menționate, conchidem că menținerea cetățeniei române de către persoanele care au dobândit-o la cerere este indisolubil legată de întrunirea acelorași condiții prevăzute de lege pentru acordarea ei, și anume respectarea Constituției și a legilor țării. Vă rugăm să luați act de faptul că prin atitudinea, acțiunile și declarațiile sale în calitate de Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în Cadrul Ministerului de Interne, numitul Raed Arafat pune în pericol siguranța națională, instigând în mod indubitabil la nesupunere față de prevederile constituționale și legale ale statului român, fiind incidente dispozițiile art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 21/1991 republicată și cu modificările ulterioare. Conform art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 21/1991 republicată și cu modificările ulterioare, „Cetățenia română se poate retrage persoanei care (...) d) (...) a săvârșit alte fapte care pun în pericol siguranța națională.„ Astfel, subsemnații considerăm drept inadmisibilă și o sfidare de-a dreptul impardonabilă modalitatea în care numitul Raed Arafat a vorbit în cadrul conferinței de presă din 6 octombrie 2021 cu privire la Legea fundamentală în raport cu medicina de urgență, dar și încălcarea repetată de către acesta a prevederilor Constituției prin succesivele acte emise de la debutul pandemiei, precum recentul Ordin nr. 9490/04.10.2021, pe care nici nu l-a publicat în Monitorul Oficial, fiindcă nu i s-a spus că trebuie, cu toate că și domnia lui trebuie să cunoască și să respecte legile acestei țări, cu atât mai mult în calitatea sa de Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în Cadrul Ministerului de Interne. Atragem atenția asupra faptului că sfidarea și încălcarea voită a Constituției de către numitul Raed Arafat trebuie evaluată raportat la funcția sa de Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în Cadrul Ministerului de Interne, și nu la calitatea unui simplu cetățean, întrucât în această calitate de prim rang pe care o ocupă în arhitectura statului român se nesupune domnia sa în mod stăruitor și repetat Constituției și legilor țării (inclusiv dispozițiilor Legii nr. 21/1991 republicată și cu modificările ulterioare precizate în cuprinsul sesizării pendinte). Ori, prin atitudinea, acțiunile și declarațiile sale în calitate de Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în Cadrul Ministerului de Interne numitul Raed Arafat instigă în mod indubitabil la nesupunere față de prevederile constituționale și legale ale statului român, punând astfel în pericol siguranța națională.§§§ Concluzionând, subsemnații am procedat la formularea acestei sesizări în temeiul dispozițiilor art. 32 alin. (1) care conferă dreptul oricărei persoane care are cunoștință de existența unui motiv pentru retragerea cetățeniei române de a sesiza Comisia pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, prin care vă solicităm în mod respectuos ca în baza art. 14 alin. (1) să procedați la verificarea și constatarea îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru emiterea ordinului de retragere a cetățeniei române numitului Raed Arafat, raportându-vă la incidența în cauză a dispozițiilor art. 25 alin. (1) lit. d) teza finală.§§§Ne rezervăm dreptul de a reveni cu precizări și completări la prezenta sesizare până la termenul pe care îl veți stabili pentru dezbaterea prezentei sesizări de retragere a cetățeniei române numitului Raed Arafat.§§§În probațiune: declarația numitului Raed Arafat din 6 octombrie în cadrul conferinței de presă organizate după ședința de Guvern, când a răspuns Avocatului Poporului cu privire la Ordinul ce suspendă internările și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgente și la aspectele legale ale acestuia;Ordinul nr. 9490/04.10.2021 - nepublicat în Monitorul Oficial.Cererea a fost semnată de Zară Ovidiu-Dumitru, Av. Deseagă Cristian-Alexandru, Popa Ioan-Aurelian, av. Dume Alexandra-Mihaela, Av. Cerva Nadia-Cosmina, Roșca-Stănescu Sorin-Ștefan, Voiculeț Iulian-Nicolae-Mihail, Ionescu Mihai, Golban Radu-Eugen, Ștef Mihai-Adrian, Iancu Liliana-Florina, Alecu Mariana, Cochină Luchian-Florin, Șerb Horațiu-Alexandru, Maior Florina, Mirea Călin-Eusebiu, Popa Dan Petre, Negrotă Angela, Capsali Pericle-Iulian, Dume Cătălin-Daniel, Vasile-Stoicescu Bogdan, Vîrlan Irina-Elena, Constantin Simona, Modoran Gabriela, Radu Ancuța-Valentina, Constantin Mircea-Tudor, Văleanu Ana, Belean Adrian, Lăzărescu Cătălina, Susanu Ana-Claudia, Lăzărescu Ion-Laurențiu, Duță Eugen, Joseanu Ciprian-Flaviu, Stan Mihaela-Carleta, Stanciu Florența, Căpitan Florina-Constanța, Neacșu Costel-Adrian, Duca Bogdan-Alexandru, Bibby Angela-Iuliana, Av. Andrei Stefan Mitrea, Av. VÂJDEA LIVIU DANIEL și, ultimul pe listă, subsemnatul (Dan Chitic).#PânăLaCapăt! ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
În text, el a denunțat și „campania de panică” din ultimele zile.„M-am vaccinat azi cu prima doză de Modernă. „Măsurați” acum două săptămâni, anticorpii de la boală mi-au crescut față de aprilie, iar numărul e mai mare decât al unor colegi dublu vaccinați cu AstraZeneca sau Pfizer. M-aș fi vaccinat oricum luna viitoare pentru că, optimist cum sunt, am dat skip vacanței de vara pt una de iarnă mai lungă. Iar dacă nu treceam prin boală m-aș fi vaccinat din primăvară.Au mai rămas doi colegi, din cei care mergem la birou, nevaccinați. Unul dintre ei a trecut prin boală. În afară de mișto-urile de rigoare, nimeni nu a pus și nu va pune vreo presiune pe ei să se vaccineze. Decizia e una personală și fiecare răspunde pt deciziile și acțiunile lui. Și își calculează riscul la care se expune.El a scris o postare pe facebook despre imunitatea pe care ți-o conferă vaccinul, în contextul în care acesta a primit serul. La final, Nicoară a abordat, într-o manieră categorică, problema certificatului verde.NICI PRO VA((INISTII NU ACCEPTA MIZERIA CERTIFICATULUICunosc mulți oameni care au trecut prin boală și au ales să nu se vaccineze. Cunosc și oameni care nu au trecut prin boală și nu s-au vaccinat. Nu o anunță public pentru că deja e o mega isterie și riscă să fie puși la colț. Eu îi iubesc și îi respect la fel de mult, indiferent dacă se vor vaccina sau nu. Nu așa vom crește rată de vaccinare, tratându-i superior pe nevaccinați și spunându-le cât de proști sunt. Dar campania de panică din aceste zile s-ar putea să funcționeze. Vom vedea.Vaccinul nu te face imun 100%. Nici măcar la deces deși așa a fost marketat, cu 100% protecție împotriva decesului. Luna trecută, în Israel, pe un raport, 40% dintre cei decedați erau vaccinați. Ori respectivii nu au decedat de Covid, ori protecția 100% la deces nu există. Nu asta e discuția acum dar la un moment dat va trebui să aflăm care e adevărul. Important e să înțelegem ce fel de protecție primim cu vaccinul.Vaccinul nu te face imun 100% dar te protejează într-un procent ridicat, te ajută să treci mai ușor prin boală, te ajută să nu-l transmiți mai departe la fel de ușor că nevaccinatii. Și te ajută să nu ajungi la Terapie Intensivă.Păstrați regulile și aveți grijă de voi și de cei apropiați.PS. Nu, nu au voie să ne ia drepturile și libertățile prin OUG, ci doar prin lege votată în Parlament”, a scris Nicoară. ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
#CETĂȚEANULCONSTITUȚIONALIESITI DIN PASIVITATE SI CONFORMISM, DIN APATIE SI ZOMBEALA DACA VRETI SA MAI FITI, VOI SI COPIII VOSTRI, OAMENI SI NU VITE. ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
Av. Gheorghe PipereaDeclarație halucinantă a „comandantului acțiunii”: „testele de anticorpi nu sunt acceptate pentru a fi trecute pe certificatul „verde” pentru că ar putea fi falsificate” Nu știu dacă acest om mai este conștient de ce spune și face, dar implicațiile acestei declarații sunt multiple și grave. Catastrofale chiar. Unu – cel puțin în concepția „autorităților” românești (autorități care, s-a văzut, se reduc la singurul și galacticul expert, mai numit, normativ, și „comandantul acțiunii”), certificatul digital european, menit a facilita circulația între statele membre ale UE este, de fapt, un nazzipass, unde sunt trecuți numai cei care s-au „imunizat” cu un ser experimental, pe care trebuie să și-l injecteze de multiple ori, până la epuizarea stocurilor, ser produs de doar 4 corporații, bine văzute și coafate de birocrația europeană. Faptul că pe certificat sunt trecuți și cei care au făcut cunoștință cu agentul patogen („au trecut prin boală”) și încă sunt în perioada roză dintre ziua a 15-a și ziua a 180-a de la infectare, precum și cei care s-au testat (oridecâteori trebuie, căci testul – foarte fiabil, de altfel – este valabil doar pe perioade scurte, de 1-3 zile) nu înseamnă decât o întărire în timp a obligației implicite de injectare periodică – toți „trebuie” să își facă inspecția tehnică periodică, exact ca la mașini. Cei care refuză sau aleg să nu se injecteze vor fi aruncați peste zidurile cetății, dincolo de Tibru (trans Tiberim), pentru a fi reduși la stadiul de sub-oameni sau non-cetățeni. Doi – testele de anticorpi ar putea proba imunitatea naturală, numai că astfel de teste nu sunt admise de Arafat, pentru că … ar putea fi falsificate. Imunitatea naturală poate fi probată atât pentru cei care au trecut prin boală în urmă cu mai mult de 6 luni, cât și pentru cei care nu au trecut deloc prin boală. Și unii, și alții, sunt sănătoși, imuni și lipsiți de riscul de a da agentul patogen mai departe. De observat că testele de anticorpi nu se fac în parcare, pe coclauri, în podul casei sau pe camp, la cules de agrișe, ci în laboratoare medicale acreditate de autorități. Cu toate acestea, cu un dispreț suveran, Arafat le aplică tuturor acestor teste ștampila prezumției de falsificare… Tot să ai încredere în știință, ce să mai … Trei – pe „piața” certificatelor verzi europene sunt deja falsuri. Cine are curiozitatea să citească Regulamentul (UE) 2021/953 privind introducerea „green pass” – ului, va putea vedea că UE dedică nu mai puțin de 3 pagini chestiunii, ceea ce înseamnă că încă înainte de a deveni instrument european de „luptă” nazistoidă contra plandemiei, zisul certificat era deja falsificat într-un hal fără de hal în Europa-cea-plină-de-știință-și-progres. De asemenea, „autoritățile” noastre, laolaltă cu influencerii serului experimental, au făcut o adevărată campanie la începutul valului patru, pe tema vakseenării „în chiuvetă”, deci s-a recunoscut că zisul certificat se falsifică la greu și la noi. Cu toate acestea, realitatea falsificării nu a oprit impunerea acestui instrument de segregare socială și de politică eugenică, nazistoidă. De ce simplele suspiciuni ale lui Arafat ar opri certificarea imunității naturale? În altă ordine de idei, tot ceea ce în ultimul timp emană de la galacticul expert urgentist, smurdificator al României, încalcă evident și brutal amintitul Regulament (UE) 2021/953. În primul rând, în contra regulamentului, Arafat a dat edict prin care testarea este eliminată de pe codul QR. Curând va fi eliminată și vindecarea. În al doilea rând, principiul 7 din preambulul regulamentului se referă expres la imunitate, ca stare a organismului care nu mai prezintă decât riscuri foarte reduse de infectare și de transmitere a agentului patogen în comunitate. Cine îi dă dreptul lui Arafat, chiar contra unui regulament UE (care e direct aplicabil în dreptul intern, depășind, uneori, chiar forța juridică a Constituției), să refuze proba științifică a imunității naturale, pe motiv că e el convins că poate fi falsificată? Iar voi, cei care credeți în știință, cum de permiteți asemenea derapaj de la știință? Mai aveți vreo parte a conștiinței trează? În orice caz, personal mi-am făcut o serie de teste de anticorpi. Am cu de 4 ori mai mulți decât necesarul. Sunt, deasemenea, în curs de a face un test de imunitate celulară (un pic mai scump decât testele PCR, acest test durează cca 2 săptămâni, pentru că laboratoarele noastre le colectează aici, dar le trimit în Germania pentru a fi efectuate). În momenul în care voi fi fost gata cu acest test edificator, voi formula acțiuni pentru obligarea autorităților la recunoașterea acestui tip de imunitate, pe care, apropos, repet, o au atât cei care au trecut prin boală, cât și marea majoritate a celor care nu au făcut boala. Știu, veți spune că intru în jocul lor, dar nu e așa deloc. De fapt, încerc să îi bat cu propriile arme. Iar procesul, odată finalizat cu succes, va putea proba că nimic din ceea ce s-a făcut în această plandemie nu a fost corect din punctul de vedere al legii, bioeticii, deontologiei medicale și științei. Că omul rămâne dotat cu un sistem imunitar natural care îl face să fie prezumat sănătos, și nu bolnav. Doar big pharma câștigă din suspiciunea că toți am fi bolnavi (chiar dacă nu dăm niciun semn de boală, fiind „asimptomatici” sau „pre-simptomatici”). Suspiciunea asta arahatiană, că toți putem să răspândim boli, seamănă al naibii de mult cu „principiul” fostului serviciu secret stalinist, nkvd, după care „nu există oameni nevinovați, ci numai persoane pe care nu le-am dibuit noi, încă”. Iar eu vreau să înlătur această suspiciune totalitaristă, cel puțin în privința mea. Între timp: Arafat, demisia! ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
Av. Adrian Toni NeacsuIeri a fost publicat în Monitorul Oficial HG nr. 1092/2021 privind prelungirea stării de alertă începând cu 10 octombrie 2021. Este a 16-a prelungire succesivă a stării de alertă instituită la nivel național prin HG 394/2020.Indiferent de discuțiile din spațiul public, chiar ale unor juriști sau constituționaliști, acest HG este publicat în Monitorul Oficial și va produce efecte în ordinea juridică pînă ce o instanță va constata în mod definitiv că este nul. În cadrul legislativ de astăzi este aproape imposibil ca acest lucru să se întâmple în cele 30 de zile cât produce efecte. Cred că este timpul ca toți cei interesați de apărarea supremației legalității în statul român aflat în derivă constituțională din prezent să folosim experiența acumulată în justiție prin acțiunile în anulare impotriva hotărârilor de Guvern anterioare, majoritatea aparținând unor avocați luptători și inimoși, culminând cu aceea hotârâre de la CA Cluj prin care s-au anulat 3 astfel de HG-uri. Justiția este, vrem nu vrem, singura autoritate constituțională care poate sancționa nelegalitatea acestei HG, indiferent cât de evidentă ne-ar părea ea că este. Acțiunea împotriva acestor HG-uri este una pur juridică și tehnică și nu trebuie nici ideologizată și nici politizată. Actele Guvernului, ale CNSU, ordinele și instrucțiunile emise în regimul actual al stării de alertă, oricât de nelegale ar fi ele, nu sunt anulate juridic prin poziții ori comentarii publice și nici măcar prin mișcări de stradă.Un minim de abordare strategică cere ca, pe lângă această extindere a acțiunilor formulate de cei ce consideră că drepturile și libertărțile lor sunt afectate, atenția și presiunea să se îndrepte către Parlament, care are obligația de a reintroduce instanțele în rolul lor constituțional de control efectiv asupra actelor guvernului prin adoptarea în regim de urgență a unei proceduri de judecată care să garanteze obținerea unor soluții definitive, de admitere sau respingere, în maxim 30 de zile (Decizia CCR nr. 392/08.06.2021). Personal cred că prin blocarea justiției în a putea interveni rapid și eficient pentru repararea nelegalității actelor administrative normative date în timpul stării de alertă Parlamentul a provocat un conflict juridic de natură constituțională, subminând competența de natură constituțională pe care o are autoritatea judecătorească de control a actelor Guvernului, conflict care însă nu poate fi declanșat decât de Președintele ÎCCJ sau Președintele CSM. Sigur că judecătorii prin decizie individuală ar putea grăbi lucrurile, bănuiesc că așa îmi vor spune colegii mei avocați obosiți de lupta zilnică cu un sistem inert, dar remediile la blocajele constituționale trebuie să fie instituționale, iar o procedură de urgență emisă de Parlament ar obliga la rapiditate, ca prima soluție împotriva sancționării hotârîrilor nelegale sub pretextul stării de alertă. www.monitoruloficial.ro/article--e-Monitor--339.html ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
Av. Marina-Ioana Alexandru STAREA DE ALERTA EXPIRA PE 9 OCTOMBRIEATENȚIE!!!....HOTĂRÂREA privind prelungirea stării de alertă este NULĂ din minim 3 considerente:1)GUVERNUL a fost DEMIS de către Parlament prin moțiune de cenzură în data de 05 octombrie 2021;2)GUVERNUL la acest moment este doar INTERIMAR, iar conform dispozițiilor imperative ale art.110(4) din Constituția României "îndeplinește NUMAI actele necesare pentru ADMINISTRAREA actelor publice";3)Hotărârea nr.80/06.10.2021 a CNSU nu poate fi aprobată prin nicio Hotărâre de Guvern, deoarece GUVERNUL NU MAI poate da astfel de hotărâri.Guvernul, împreună cu CNSU, la acest moment, au recurs la un mijloc dolosiv(viclean), invocând în conjunctura actuală, cea de interimat, "menținerea măsurilor adoptate în Hotărârea de Guvern nr.932/ 09 septembrie 2021"..... ceea ce este complet nelegal pentru următoarele MOTIVE :-HG nr.932/09 septembrie 2021 are valabilitate exclusiv 30 de zile și oricum este neconstituțională;-Chiar dacă se păstrează integral conținutul ei, având în vedere că aceasta vizează restrângerea de drepturi și libertăți fundamentale, OBLIGATORIU trebuie o nouă aprobare, ceea ce înseamnă o nouă hotărâre care la acest moment este dublu neconstituțională - prin conținut și prin faptul că Guvernul interimar nu poate da hotărâri prin care se restrâng drepturi și libertăți;-Dispozițiile art.53 (2) privind restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți, NU sunt obiectul îndeplinirii actelor de administrare a treburilor publice. Pe cale de consecință, orice act și tertip pe care Guvernul de conivență cu CNSU prin arafat vrea să îl facă la acest moment în materie de eradicare de drepturi și libertăți cetățenești, este absolut ILEGAL și NUL de drept!!!Deci....de astăzi, 08 octombrie 2021, juridic, nu mai este nici o stare de alertă!!!În plus, REȚINEȚI: NOI SUNTEM PUTEREA POLITICĂ!!! Ei sunt lucrătorii noștri plătiți de noi din taxele și impozitele noastre, iar arafat este doar un angajat care a jurat credință poporului român și țării noastre, atunci când i s-a acordat privilegiul de a primi cetățenia română.... motiv pentru care NOI avem dreptul să cerem socoteală, iar ei au obligația exclusivă să răspundă la ceea ce noi îi întrebăm!!!Avocat Marina-Ioana Alexandru - Președintele Asociației Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților (JADL) ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
#CETĂȚEANULCONSTITUȚIONALTEMEI LEGAL PENTRU DIZOLVAREA PARTIDELOR CARE FAC BLAT ANTI CETATENI Art. 43 si 44 din legea 14/2003 coroborat cu Constitutia RomânieiArt. 40 – Dreptul de asociere alin (2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale. fb.watch/8vHynfTLCv/ ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
Mare Atenție!!! Parlamentarii au strecurat un proiect de lege care desființează, practic, toate restricțiile la cumpărarea terenurilor agricole de către străini SEPT. 17, 2021Profitând de agitația cu pandemia, parlamentarii au strecurat un proiect de lege care desființează, practic, toate restricțiile la cumpărarea terenurilor agricole de către străini. Dacă acesta va fi votat de Camera Deputaților, securitatea alimentară a României va fi într-un mare pericol, având în vedere că totul va pleca la export.Legea privind vânzarea terenurilor agricole, intrată în vigoare în octombrie 2020, care asigura protecția pământurilor românești în fața fondurilor speculative, urmează să fie desființată de Parlament. Senatorii au inițiat un proiect de act normativ care desființeză practic toate restricțiile impuse de lege, care împiedicau acapararea terenurilor românești de către străini.Federația Națională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară și Servicii Conexe din România – ,,PRO AGRO” și Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – ,,LAPAR” au atras atenția că obiectivul principal al Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, actualizată la zi, era de a reduce și de a combate specula cu terenuri și fenomenul de acaparare a terenurilor din România, fiind exemplul negativ cel mai elocvent din UE. ”Suntem singura țară din UE care nu are o situație statistică din care să reiasă concret ce suprafață de teren este deținută în proprietate și ce suprafață este exploatată de străini pe persoană fizică sau prin intermediul unor societăți comerciale, pe acțiuni, fonduri de investiții etc. Facem un apel la parlamentari să conștientizeze, susțină și asigure, că forma proiectului legislativ aprobat, menține condițiile privind domiciliul național, obligația achitării unui impozit de 80% pentru diferența de preț al terenurilor extravilane vândute mai devreme de 8 ani și să fie introduse articole noi care să statueze interzicerea dării în plată dacă nu se parcurge și respectă procedura din prezenta lege, introducerea unui plafon pentru persoanele fizice și juridice care vor să achiziționez teren, rămânând ca în arendă, să se poată exploata suprafețe nelimitat, de oricine”, se arată într-o scrisoare deschisă adresată parlamentului de către organizațiile fermierilor români.Președintele Pro Agro, Ionel Arion, arată că Legea privind vânzarea terenurilor, care a intrat în vigoare anul trecut, deși a fost blocată de Guvern, a produs efecte salvatoare, ajutându-i pe fermieri să nu-și piardă pământurile. Pe fondul legii care a intrat în vigoare din 2020, deși nu a putut fi aplicată, marile companii de inputuri, marii traderi de cereale nu au putut executa fermierii anul trecut și nu au putut prelua abuziv fermele. Asta i-a salvat. După seceta de anul trecut ne mai trebuia și libera vânzare și acapararea terenurilor, că în rest era țara foarte bine. Faptul că ei nu au putut să facă lucrul acesta, pentru că i-a împiedicat legea, au venit și au impulsionat în Parlament modificarea legii. Este o propunere legislativă, la inițiativa unor senatori, care, practic, desființează orice fel de restricții la vânzarea terenurilor agricole către străini. Vor să scoată lista de preemptori, să nu se mai taxeze cu 80% revânzarea, să nu mai fie nicio condiție de genul să fii locuitor al acestei țări, nimic”, a declarat Ionel Arion, președintele Pro Agro.Dacă proiectul va fi aprobat, fermierii mici și medii vor fi din ce în ce mai afectați, pentru că vor pierde suprafețele, susține conducerea Pro Agro. ”Jucătorii mari vor veni în piață și vor supralicita arenda și vor acapara suprafețele și vor stăpâni regiunile. Se vor desființa ferme, vom avea o presiune pe bugetul social al statului, pentru că acei oameni se vor duce pe ajutoare sociale. Vom fi o țară bogată agricol, dar neproductivă din punct de vedere agroalimentar. Vom fi doar producători de materie primă, care se va exporta și se va reîntoarce ca produs finit de câteva ori mai scump. Nu vom avea dezvoltare, nu vom avea zootehnie, ci doar materie primă. Și atunci vom avea un deficit comercial și mai mare, un deficit alimentar mai mare, vom fi dependeți de importuri alimentare”, ne-a mai precizat președintele Pro Agro, Ionel Arion.Parlamentarii au strecurat un proiect de lege care desființează, practic, toate restricțiile la cumpărarea terenurilor agricole de către străini – Universul Știrilor ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
SCRIETI, SUNATI, TRIMITE MESAJUL SCURT DE MAI JOSDomnule deputat x,Subsemnatul (nume, prenume) cu domiciliul în... Prin prezenta va solicit sa votați impotriva proiectului de lege nr. 393 /2021 și impotriva proiectului de lege nr. 399/2017. Va solicit sa votați impotriva obligativității vaccinării și impotriva introducerii certificatului verde la nivel național în România. Solicităm organizarea de dezbateri publice cu privire la aceste proiecte de lege, dezbateri care sa aibă loc fizic și online și sa fie televizate în direct, desfășurare transparent și organizate nonexpeditiv!Data și semnătura***Lista deputaților:Olar Corneliu 0766549014Roman Florin-Claudiu 0725353722Todosiu Beniamin 0749177540 / 0749544346Tuhuţ Radu-Marcel 0764816906Circumscripţia electorală nr. 2 - ARAD Bîlcea Ovidiu-Sergiu 0749149959Farago Petru 0724395011 Nagy Vasile 0749177986Varga Glad-Aurel 0733532735 / 0749480835Bălăşoiu Aurel 0744349686Bucura-Oprescu Simona 0721781115 / 0744537 788Chelaru Mircia 0722381651Constantin Daniel 0723173235 Georgescu Nicolae 0724281922Mihalcea Remus-Gabriel 0734455901Miuţescu Gheorghe Adrian 0248215294Moşteanu Liviu-Ionuţ Pavelescu Nicolae 0729159068Andruşceac Antonio 0741640439 Ciofu Cătălina 0749177273Dunava Costel Neculai 0745 595 644Fechet Mircea 0725 408 001Floroiu Ionel 0722 669 212 Ichim Cristian-Paul 0755413413Ilişanu Claudiu-Augustin 0799264600 Biró Rozália-Ibolya 0744522302Cătăniciu Steluţa-Gustica 0744565419 Cupşa Ioan 0731890 304 / 0723890304 / 0771 126 026Dehelean Silviu 0744225391Kiss János 0744703637Lasca Mihai Ioan 0749177983Szabó Ödön 0788430700/0722474146Ivan Bogdan-Gruia 0756412535Morar Olivia-Diana 0744753765 / 0744753765 Sighiartău Robert-Ionatan 0749112608Suciu Vasile-Daniel 0740063507Budăi Marius-Constantin 0740521979Drancă Andrei-Iulian 0755227337Andronache Gabriel 0722950348Benga Tudor - Vlad 0725109699Flucuş Dumitru 0740051105Ilie Victor 0740054432Miftode Marius-Andrei 0728883784Ciubuc Ciprian 0720286655Niţă Nicu 0740129504Avrămescu Gabriel-Ioan Ciolacu Ion-Marcel 0744 506 034 / 0733 558 797 Ungureanu Emanuel-Dumitru 0744 502 877Kelemen Attila 0748151266Achimaş-Cadariu Patriciu-Andrei 0749177021Băltăreţu Viorel 0749177466 Csoma Botond 0744816987 Moisin Radu-Marin 0749177320Moldovan Sorin-Dan 0723267598Molnar Radu-Iulian 0771260887, 0741 779 517Murariu Oana 0364 808 736Sărmaş Ioan-Sabin 021 303 2997Banias Mircea Marius 0728295539 Huţucă Bogdan-Iulian 0722317508Ion Stelian-Cristian 0723537153 Rizea Cristina Camelia 0749 177 524 Benedek Zacharie 074022002 / 0745525554Gál Károly 0755075749Könczei Csaba 0729850968Miklós Zoltán 0744758866Balint Liviu-Ioan 0262 383 511Blaga Daniel-Codruţ 0722 205 352Popa Radu Mihai 0764408018 Badea Iulian-Alexandru 0749177463Gheba Daniel-Sorin 0749177463Giugea Nicolae 0740867476Stroe Ionuţ-Marian 0726200089 Nechita Aurel 0725 552 336Rodeanu Bogdan-Ionel 0730080501, 0336 117 744Manta Claudiu 0765454479Miruţă Radu-Dinel 0723999755Weber Mihai 0722555166Bende Sándor 0744703598 / 0266 364 086 / 0744703598Hajdu Gábor 0745652972 /0371005321Kelemen Hunor 0720072050 / 0722303493Ladányi László-Zsolt 0744602632Zakarias Zoltán 0786031998Gavrilă Anamaria 0744620462 Berescu Monica-Elena 0756481785Chichirău Cosette-Paula 0756481785 Havârneanu Filip 0749177492Toma Vasilică 0749 177 145 Gheorghe Andrei Daniel 0725553335Alexe Florin-Alexandru Apjok Norbert 0725 109 751Chirilă Virgil Alin 0743079979Popescu Virgil-Daniel 0752125635Buicu Corneliu-Florin 0740031202Csép Éva-Andrea 0745616551 / 0745 616 551Gliga Dumitriţa 0749 049 404Kolcsár Anquetil-Károly 0729 365 295 /0265342112Kulcsár-Terza József-György 0724067197Bulai Iulian 0721389605 / 0731839539 / 0771185224Bulai Oana-Gianina 0729881851Calista Mara-Daniela 0722511613Cozmanciuc Corneliu-Mugurel 0745 573 646Leoreanu Laurenţiu-Dan 0745 251 877Mitrea Dumitrina 0746593559Munteanu Remus 0744173654Şerban Ciprian-Constantin 0731839539Predoiu Marian-Cătălin 0733737752Roşca Mircea 0720 720 982 Cozma Adrian-Felician 0740548170 Magyar Loránd-Bálint 0261716774 /0745253727Nagy Szabolcs 0740661289 Bode Lucian Nicolae 0260614985Seres Dénes 0722251381Thellmann Christine 0741558633Trif Bogdan Gheorghe 021037875Ciornei Radu Tudor 0758854913Gheorghiu Bogdan 0212242510Calotă Florică Ică 0720070912Drulă Cătălin 0720312727Fălcoi Nicu 0749 212 518Grindeanu Sorin Mihai 0722299880 / 0728899157Gudu Michael 0722800624 Terente Eugen 0756702245Botez Mihai-Cătălin 0725 109 712 Stativă Irinel Ioan 0728220439Tătaru Nelu 0722 550 073Buican Cristian 0747220554Cazan Laurenţiu-Nicolae 0786476400Lazăr Ion-Marian 0749177499Dancă Ionel 0736306153Stoica Elena 0744557040Alexandru Victoria-Violeta 0723257640 Băcanu Cristian-Tudor 0750111850 Florea Daniel 0731003296 Neagu Denisa-Elena 0749177512Orban Ludovic 0723551122 Pop Rareş Tudor 0733275666 Simion George-Nicolae 0738797803 Lőrincz Ştefan-Iulian 0749177506 Merka Adrian-Miroslav 0726200793Petreţchi Nicolae-Miroslav 021222073 Dacian Ciolos 0727730025 Vasile Dincu 0723300120 Rares Bogdan 0741188488Gheorghe Falca 0744391027 Vasile Blaga 0742225090Daniel Buda 0726200672 Dan Motreanu 0726200623Marian-Jean Marinescu 0722369681 Vlad Botos 0745339339 Dragos Pislaru 0753048550Dan Nica 0722303552Rovana Plumb 0728220 494 Victor Negrescu 0735169777 Claudiu Manda 0723348934 Dragos Benea 0722584155 Carmen Avram 0723294415Tudor Ciuhodaru 0744236510 Mihai Tudose 0722131710 Traian Basescu 0721669679 Eugen Tomac 0757077050 Cristian Terhes 0752768756Maria Grapini 0745351950 Corina Cretu 0731824355Alexandru Nazare 0749184444UDMR: Bende Sándor 0266 364 086 0744 703 598 sbende69@gmail.com deputat Benedek Zakariás 0745 525 554 benedekzaki@yahoo.com deputat Biró Rozália 0744 522 302 birorozalia13@yahoo.com rozalia.biro@cdep.ro deputat Csép Éva Andrea 0745 616 551 csepandrea@gmail.com deputat Csoma Botond 0744 816 987 csbotond2002@yahoo.com deputat Faragó Péter 0724 395 011 faragopeter@rmdsz.ro deputat Gál Károly 0755 075 749 karoly.gal1973@gmail.com deputat Hajdu Gábor 0745 652 972 0371 005 321 hajdug2005@yahoo.com deputat Kelemen Attila 0748 151 266 kelemenattila8686@gmail.com deputat Kelemen Hunor 0722 303 493 kelemenhunor@rmdsz.ro deputat Kolcsár Károly 0265-342112 gornesti@cjmures.ro deputat Könczei Csaba 0729 850 968 konczeicsaba@yahoo.com deputat Kulcsár-Terza József-György deputat Ladányi László-Zsolt 0744 602 632 ladanyil@yahoo.com deputat Magyar Lóránd Bálint 0745 253 727 magyar_lorand@yahoo.com deputat Miklós Zoltán 0744 758 866 mikloszozo@yahoo.com ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
Av. Elena RaduConstat ca unii habar nu au ce zice Constitutia, nici Codul Administrativ sau celelalte legi.Se cred stat în stat și cred ca pot sa facă ce au ei chef "pana ii oprește cineva".Cred ca este cazul sa pornim o campanie.Sa se trimita prin posta, către toți ăștia care au luat- o pe aratura:- Constitutia,- Codul administrativ,- Legea nr. 24/2000.Listat frumos de pe net, făcut adresa de inaintare la autoritatea din care fac parte, în atenția respectivului, cu mesajul:Având în vedere declarațiile dvs publice, din care rezulta ca nu cunoașteți dispozitiile Constitutiei, nici atributiile care va revin, nici ca puteți sa dispuneți numai masuri care sunt prevazute în lege, neputând adaugă la ea, va transmit spre studiu:- Constitutia,- Codul administrativ,- Legea nr. 24/2000.Dacă limbajul vi se pare prea greoi și nu înțelegeți ce zice Constitutia și legile, inseamna ca locul dvs. nu este acolo și va invitam sa va dati demisia.Dacă sunteți prea ocupat/a și nu aveți timp de studiu, iar la fel: demisia. Era necesar sa studiați legea fundamentala și restul legilor înainte de a fi desemnat și a accepta funcția.De obicei, desemnarea intr-o funcție publica se face în urma promovării unui concurs în cadrul căruia se verifica dacă deține conostintele necesare candidatul pentru a ocupa funcția. Insa, se pare ca în cazul dvs. a apărut o eroare.Cu stima,XSa ii umplem de legi pana le-or citi sau pleacă! ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
#CETĂȚEANULCONSTITUȚIONAL ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
IN PARLAMENT E CIRC IN TIMP CE ROMANII MOR CU ZILEwww.luju.ro/genocid-cu-premeditare-sub-pretextul-pandemiei-regimul-iohannis-citu-arafat-blocheaza... ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
Despre DELIRUL JURIDUC Av. Toni Neacsu "Văzând HG nr. 1050 de astăzi o spun răspicat că Guvernul a intrat în zona delirului juridic! Pe înțelesul oricui, Guvernul nu are voie, în considerarea bunului simț democratic și în respectul legilor din țara asta, să introducă mai multe restricții decât i-a delegat Parlamentul expres prin Legea nr. 55/2020. Guvernul nu legiferează ci pune în aplicare legi date de Parlament, asta înseamnă un stat de drept și un executiv neabuziv și nearbitrar. Guvernul doar execută pe timpul stării de alertă ce i-a cerut Parlamentul prin Legea nr. 55/2020, nu inventează, nu vine cu nimic nou, nu adaugă la lege.De exemplu, prin Legea nr. 55/2020, în vederea combaterii pandemiei, Guvernul poate să dispună "limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activității unor instituții sau operatori economici" (art. 5 alin 2) . Nu cred că trebuie să ai studii de drept să întelegi că cel chemat să pună în aplicare această lege (guvernul) nu poate face mai mult decât o spune legea: poate limita activitatea în timp a unor operatori economici (restaurante, baruri, cluburi ș.a.) dar nu poate interveni și să spună ce clienți au voie să primească sau sa nu primească acei operatori economici. Are voie să le limiteze programul de lucru (2 ore, 8 ore 12 ore, cât vrea) dar nu poate interzice accesul anumitor categorii de populație și să permită accesul deplin al altora.La fel, legea îi permite să dispună "restrângerea sau interzicerea circulației persoanelor și vehiculelor în locurile și, după caz, în intervalele orare stabilite" Adică poate interzice sau interzice circulația tuturor persoanelor într-un spațiu dat, dar nu poate introduce diferențieri și să interzică circulația doar anumitor persoane, indiferent ce criteriu alege (aici vacccinul). Pot da mai multe exemple dar va trebui să fiu crezut pe cuvânt: pentru orice jurist ceea ce legiferează Guvernul este aiuritor și delirant.Explicația e foarte simplă, Legea nr. 55/2020 nu a avut și nu putea să aibă în vedere existența pe scară largă a vaccinului și ca atare parlamentul de atunci nu putea da voie Guvernului să ia măsuri diferențiate în funcție de existența vaccinării sau nu! Guvernul și cei care planifică și conduc această strategie se bazează pe un lucru foarte simplu: hotărârile lor, indiferent cât de împotriva legii, de aberante, discriminatorii sau absurde sunt, nu sunt supuse absolut nici unui control în cele 30 de zile cât produc efecte!Parlamentul (adică toate partidele!!!!) a refuzat să creeze un cadru legal în care instanțele de judecată să se poată pronunța asupra legalității acestor hotărâri în interiorul valabilității lor, adică înainte să expire, în cele maximum 30 de zile. Obligație pe care i-a trasat-o chiar Curtea Constituțională și care a spus răspicat că dacă Parlamentul nu stabilește o procedură de soluționare urgentă a acțiunilor împotriva hotărârilor din starea de alertă, în maxim 30 de zile, atunci întrega stare de alertă este în afara Constituției, dreptul cetățenilor de a se adresa justiției fiind în practică abolit. Ori, nici o Hotărâre de Guvern, indiferent cât de împotriva Constituției sau a legii este ea, nu este nelegală până o instanță de judecată nu spune asta în mod definitiv!!! Cred că s-a înțeles șmecheria pe care se bazează.Guvernul, Câțu ori Arafat știu foarte bine că măsurile dispuse de ei sunt în afara Constituției și principiului supremației legii dar mai și știu că nimeni nu are ce le face și că orice hotărâre judecătorească de sancționare va interveni tardiv, după ce deciziile lor vor fi produs de mult efecte.Dacă nici asta nu mai este un rapt constituțional, în sensul că puterea judecătorească este împiedicată prin înțelegerea celorlalte două puteri în stat - Parlamentul și executivul - să-și realizeze funcția de control și sancționare al actelor administrative abuzive emise de Guvern (art 126 alin 6 Constituție) atunci eu nu mai știu care este. Cred mai mult ca niciodată că #rezistenta trebuie să se realizeze acum prin drept și justiție. Și există soluții." ... Mai mult...Mai puţin...

3 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
#CETĂȚEANULCONSTITUȚIONAL ... Mai mult...Mai puţin...

4 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
"SURPRIZA" din PNRR: JEFUIREA ROMANILOR PE TERMEN NELIMITAT SPECIALISTII DIN ENERGIE astazi CATALIN DRAGOSTIN "SURPRIZA" din PNRR: s-a angajat România să renunțe la încălzirea cu lemne ? Legea suveranității naționale (fordaq.com)In capu’guvernantilor nostri, probabil, este ideea infantila ca, in Romania, gradul de penetrare a retelelor de gaz este de cca 35%, fata de Ungaria, de ex. care are 80-90%, iar Vestul europei, cam tot pe acolo, cu unele variatii;Deci, hei-rup, sa interzicem la ~40% din populatia Romaniei de a mai utiliza lemnul de foc (biomasa !) sa facem retele de gaze, si sa consumam cit mai mult gaz;In concluzie: in timp ce restul Europei a inceput deja procesul de decarbonare (“degazeificare”/inlocuirea combustibililor fosili) si se da de ceasu’mortii cum sa faca asta mai repede, noi, “desteptii” ce facem ?- extindem reteaua de gaze si marim consumul de combustibili fosili, adica exact pe dos;In loc sa facem o strategie de utilizare eficienta a ceea ce avem deja curat si disponibil, si de a folosi acest avantaj competitiv strategic al Romaniei pe termen lung, umblam cu prostii…evident ca gazul isi are locul sau bine stabilit-petrochimie, energie, dar, nu in primul rind si in totalitate pentru incalzireNu stiu de ce naiba, ca business, simt neplacut, ca ne indreaptam voit sau nevoit, in directia asta necompetitiva, ca, nu cumva poate sa ne dea prin cap sa folosim gaze in Petrochimie sau Energie…intrebare: cine ar avea de cistigat din “greselile”noastre ?Personal, nu mai inteleg nimic din ceea ce se intimpla in tara asta !?~40% din gospodariile din Romania se incalzesc si utilizeaza lemne – adica biomasa/regenerabile (o parte chiar biomasa-uscaturi, deseuri, rezultate din prelucrari industriale, etc. si o parte pur si simplu furate, dar, nu sub forma de busteni ci doar copacei……aia care fura busteni, sunt pentru marii prelucratori gen Schweighoffer)…toate aceste consumuri de lemn (biomasa) cf. INS, sunt de ordinul a cca. 20 mill. tone/an (adica ~60 mill MWh/an, sa zicem, pt. usurinta estimarilor, nu facem “farmacie”acum)Daca statul incompetent zice ce zice in PNRR, prostia asta, inseamna ca vom inlocui biomasa cu gaz natural-combustibil fosil- care, la un factor de emisie de 0,2 tCO2/MWh gaz, prin obtinerea celor 60 mill.MWh energie echivalent in gaz, va conduce la cresterea emisiilor de CO2 in Romania, cu ~12 mill. tCO2/an (60 mil. X 0,2) care, la pretul actual de 60 EUR/t CO2, ar rezulta un “maruntis” de 720 mill. EUR/an de platit de catre Romania..atentie !...la preturile de azi ale CO2, care, la anul sau 2025 vor ajunge la >100 EUR/tCO2…deci, peste 1,5 miliarde EUR/an !Nu mai mentionez celelalte fantezii cu hidrogenul, infrastructura, etc…din ce se observa, asta pare mult mai mult decit prostie si incompetentaAS FI CURIOS SA STIU CINE A INTRODUS PROSTIA ASTA IN PNRR SI CUM SI DE CE ?..ca motivatia fiind ca CE nu finanteaza proiecte pe gaz ?!...nu cred ca “tine” in totalitate explicatia asta De asemenea, nu mai mentionez ce se poate face utilizarea eficienta a unei parti din cele 20 mill.t lemn ars, in centrale/microcentrale, sisteme locale de inclazire in care s-ar putea investi, in loc de gaze (cine merge iarna in Austria-la schi, poate vedea sate intregi incalzite cu centrale de cogenerare pe lemne…va rog sa nu mergeti la golf, ca nu le veti vedea…), Ca sa ne facem o idee despre ce ar insemna cele 20 mill.tone/an lemn consumat/furat/prelucrat , respectiv ~60 mill MWh/an asta s-ar traduce prin echivalentul productiei electrice a 2 grupuri nucleare noi (ele produc 11-12 mill MWh/an electricitate) + energie termica de ~36-38 mill. MWh termici pentru inclazire…TOATE VERZI/CURATDeci, investim numai in sate, unde avem deja combustibilul, economisim emisii de >1 miliard EUR, mai economisim inca 8 miliarde pentru cele 2 grupuri nucleare, de care nu avem nevoie, dar, Guvernul, cu mindrie zice ca a “aranjat el” cu americanii, si mai crestem si confortul oamenilor, imbunatatind mediulAsta confirma supozitia Dlui Prof Cosea – suntem un stat esuat si captiv (cine nu stie asta, poate consulta definita “statului captiv”, formulate de Banca Mondiala) ... Mai mult...Mai puţin...

4 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
Av. Toni NeacsuOamenii de drept, indiferent că sunt ei judecători, avocați sau juriști, simt când în pericol este însăși esența statului întemeiat pe domnia legii, simt când statul derapează spre abuz generalizat, exces de putere și în cele din urmă spre haos neconstituțional. Pentru situația actuală principalul vinovat este Parlamentul României și mai ales partidele parlamentare, pentru motivele pe care le dau mai jos. Încep să cred din ce în ce mai mult că partidele noastre doar mimează luptele politice însă au acorduri secrete atunci când e vorba despre afectarea sistematică a drepturilor fundamentale în numele pandemiei covid. Marea problemă a situației în care ne aflăm nu este nici cea politică (cine cade cine se ridică), nici cea ideologică (pro sau contra vaccin) ci faptul că instanțele de judecată, cele care au misiunea de a veghea la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și de a opri eventualele abuzuri ale autorităților, sunt oprite de la a-și exercita funcția principală. Toate actele administrative emise în timpul stării de alertă sunt practic sustrase controlului judecătoresc, contrar Constituției care garantează cetățeanului dreptul de a cere unui judecător să verifice legalitatea acestora. Modalitatea în care se întîmplă asta este foarte simplă: starea de alertă ține maxim 30 de zile iar actele administrative emise în această perioadă (HG-uri, Hotărâri, Ordine, Instrucțiuni) sunt temporare, neexistând o procedură care să permită și să oblige instanțele ca în interiorul celor 30 de zile să poată verifica legalitatea lor. După ce cele 30 de zile au trecut hotărârile judecătorești obținute tardiv nu mai au nici o importanță.Curtea Constituțională, garantul Constituției și implicit apărătoarea drepturilor cetățenilor, a simțit bine lucrurile astea și prin Decizia nr. nr. 392 din 8 iunie 2021 a spus explicit ce trebuie făcut pentru a se garanta controlul judecătoresc asupra actelor administrative emise în timpul pandemiei: Parlamentul trebuie să reglementeze o procedură de judecată care să permită instanțelor ca în maxim 30 de zile să soluționeze definitiv acțiunile împotriva HG-urilor, ordinelor sau instrucțiunilor emise în starea de alertă.Cât timp Parlamentul nu legiferează Constituția României este încălcată întrucât dreptul fundamental al cetățeanului de a ataca în contencios administrativ actele administrației publice este practic anulat, neavând un caracter eficient. Sau, cu cuvintele CCR “în vederea înlăturării viciului de neconstituționalitate constatat și a asigurării unei reglementări clare, ca să garanteze în mod efectiv și eficient accesul la justiție al persoanelor ale căror drepturi sau interese au fost încălcate prin emiterea unor hotărâri ale Guvernului, ordine sau instrucțiuni ale miniștrilor pentru punerea în aplicare a unor măsuri pe durata stării de alertă, în temeiul Legii nr. 55/2020, LEGIUITORUL ESTE CHEMAT SĂ REGLEMENTEZE O PROCEDURĂ AL CĂREI CONȚINUT SĂ FIE UȘOR IDENTIFICABIL, CLAR ȘI PREVIZIBIL SUB ASPECTUL CONSECINȚELOR ȘI CARE SĂ ASIGURE POSIBILITATEA SOLUȚIONĂRII CAUZELOR ÎN REGIM DE URGENȚĂ, ÎNTR-UN TERMEN FOARTE SCURT, ASTFEL ÎNCÂT HOTĂRÂRILE PRONUNȚATE SĂ FIE APTE SĂ ÎNLĂTURE ÎN MOD CONCRET ȘI EFICIENT CONSECINȚELE ACTELOR ADMINISTRATIVE ATACATE, ÎN PERIOADA ÎN CARE ACESTEA PRODUC EFECTE”.Parlamentul nu a făcut nimic și nu intenționează să facă ceva. Partidele din Parlament, indiferent cât de vocale sunt altfel, nu au nici o inițiativă în sensul obligației stabilite de CCR, se fac că plouă. Statul de drept, independența justiției și supremația Constituției în România stau la mila parlamentarilor, grupurilor parlamentare și Parlamentului în ansamblu, care trebuie să facă doar ceea ce au ca menire, să legifereze. Instanțele de judecată sunt într-un blocaj instituțional, întrucât sunt incapabile, în bună măsură datorită lipsei procedurilor, să soluționeze acțiunile în intervalul de 30 de zile cât direază starea de alertă. Noi ca cetățeni sunt privați în această perioadă de dreptul fundamental pe care îl avem de a ne adresa eficient instanței de contencios administrativ (art. 126 alin. 6 din Constitutie).Am făcut proiectul unei proceduri de urgență pentru soluționarea acțiunilor împotriva actelor administrative emise în starea de alertă în fața instanțelor de contencios administrativ, pe care intenționez să o pun la dispoziția tuturor partidelor. Nu că ar fi avut nevoie dacă într-adevăr ar fi vrut, dar să nu se invoce că e dificil. Mai mult, întrucât cred că prin refuzul de a legifera Parlamentul a creat un conflict juridic de natură constituțională cu autoritatea judecătorească, punând instanțele în imposibilitatea de a-și îndeplini funcția fundamentală de a proteja efectiv cetățenii împotriva abuzurilor administrației, intenționez să mă adresez, sper că nu singur, pentru că nu aș avea nici o șansă, ÎCCJ și Președintelui CSM, singurii care pot declanșa un astfel de conflict la CCR. ... Mai mult...Mai puţin...

4 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
Av. Gheorghe Piperea, despre afirmația lui Prelipceanu: Această nemernicie totalitaristă urmează să se discute iar și iar, până va deveni acceptabilă. Să fim treji, că nu se știe ce nenorocire ne intră pe fereastră.În legătură cu această afirmație făcută de șăfu’ la televiziunea sekuristă UM 0024, care circulă liberă, necenzurată, pe net și pe paginile de (de)socializare: Deocamdată suntem în faza de negare - nu are cum, domne, nu are cum să se întâmple ceea ce își dorește acest neisprăvit de "jurnalist”. Din nenorocire, de ne-conceputul a fost aruncat deja pe piață. S-a deschis fereastra Overton. Urmează alți pași mici, până când se va ajunge la implementarea totală, obligatorie, a sistemului norvegian (remember? Barnevernet...) - statul totalitar îți va lua copiii din casă pentru o simplă ceartă pe un ton mai ridicat, și îi va da în grija unor ONG-uri private, plătite cu sume exorbitante, din taxele și impozitele plătite din munca ta, cel lăsat fără copii, pentru că te-ai răstit o dată la ei. Prelipceanu este un mic idiot (oarecum patentat de funcția de șăf al unei televiziuni securiste), căruia poate că i-a scăpat propunerea, la nervi. Dar poate că nu i-a săpat. Poate că ăsta era planul/scenariul. Poate că regia cerea chiar și reacția "indignată” a dlui ministru. Este clar, însă, că despre această nemernicie totalitaristă urmează să se discute iar și iar, până va deveni acceptabilă. Așa cum au devenit acceptabile doza a treia și obligația vakseenării, inclusiv la copii. Deci, să ne temem și să fim treji, că nu se știe ce nenorocire ne intră pe fereastră. Sunt destui idioți care să o conceapă și destule oi care să o considere o nouă-normalitate. Ce am putea face pentru a sancționa astfel de derapaje? Boicot! Scrisori către toți comercianții care își fac reclame la această "televiziune” să înghețe contractele de publicitate! Să înghețe plățile! Plus o acțiune în anularea societății care gestionează această "televiziune”, pentru obiect de activitate ilicit și pervertit. anews.ro ... Mai mult...Mai puţin...

4 săptămâni în urmă

Constituţia Cetăţenilor
VESTELE KAKIUn grup de ofițeri în rezervă, provenind din Armata Română, Ministerul de Interne, au redactat o scrisoare deschisă adresată președintelui Klaus Iohannis și premierului Florin – Vasile Cîțu, care a intrat în atenția redacției R3media.În scrisoarea intitulată „România jefuită”, semnatarii atrag atenția celor doi că „nu putem rămâne nepăsători la acțiunea de distrugere a țării”.„La peste trei decenii de 1989, România se află în agonie. Țara este pradă jafului și cotropirii, cum nici în vremea otomanilor și a fanarioților nu a fost. Suveranitatea a rămas doar în Constituție, iar țara ați adus-o în situația unui condamnat la pedeapsa capitală care doar așteaptă lovitura de bardă a călăului”, scriu ofițerii.Citești și ajuți! Cumpără cartea: Să nu trăim în minciună. Un manual pentru disidenții creștini, de Rod Dreher, vei contribui la susținerea libertății ideilor și implicit, a siteului R3media.Printre semnatari se regăsesc generalul (r) Radu Theodoru, colonelul (r) Florin Șinca, locotenentul (r) Alexandru Gheorghe sau veteranul Legiunii Străine, Eugen Sechila.Demersul are loc în contextul protestului din Piața Universității anunțat pe 2 octombrie.Iată textul, în exclusivitate: Domnului președinte K.-W. IohannisDomnului prim-ministru F.-V. Cîțu,Tuturor celor în cauză ROMÂNIA JEFUITĂ Scrisoare deschisă –În situația actuală, când patriotismul pare că abia mai pâlpâie și în mijlocul trupelor și-a făcut loc trădarea, oportunismul și lașitatea, noi, militarii în rezervă, cei care am rostit un ,,Jurământ de Credință” și care ne-am făcut datoria față de Patrie, nu putem rămâne nepăsători la acțiunea de distrugere a țării.La peste trei decenii de 1989, România se află în agonie. Țara este pradă jafului și cotropirii, cum nici în vremea otomanilor și a fanarioților nu a fost. Suveranitatea a rămas doar în Constituție, iar țara ați adus-o în situația unui condamnat la pedeapsa capitală care doar așteaptă lovitura de bardă a călăului.Înainte de a fi o îndatorire constituțională, fidelitatea față de țară este înscrisă în ADN-ul nostru. Suntem vocea inclusiv a celei mai mari părți a personalului activ. De aceea, noi, soldați ai țării până la cea din urmă bătaie a inimii, cântărindu-vă faptele, socotim de datoria noastră să vă atragem atenția, că lucrați contra interesului național. Naționalismul este sufletul politic al corpului etnic prin care ne afirmăm valorile și demnitatea poporului român. Vă cerem să încetați de îndată blamarea naționalismului și prigoana românilor!Instrucțiunea publică, cultura, cercetarea sunt șubrezite pe zi ce trece. Cu complicitatea unora, desăvârșiți cea mai nefastă perioadă a ceea ce istoricii vor numi cel mai mare exod românesc.După al doilea război mondial, bolșevicii au importat – în afară de crimă și gulag – statui cu Lenin. Vă cerem să nu ne mai aduceți în mijlocul nostru idoli falși, simboluri care ne insultă memoria istorică!Încetați acțiunea de deprofesionalizare a instituțiilor care sunt garantul statalității și de deturnare a misiunilor personalului, precum și pe cea de învrăjbire a militarilor activi și în rezervă, pentru că Oștirea a pus România pe hartă!Încetați folosirea celor din serviciile secrete în scop politic ori străin!Nu mai alimentați atitudinea ofensatoare la adresa credinței creștine, a Bisericii Ortodoxe în special, și protejați familia, așa cum a lăsat-o Dumnezeu!Creați locuri de muncă pentru a păstra și a readuce în țară românii băjenari.Opriți înstrăinarea ultimelor active ale statului român, încălcarea legii la nivel înalt și alimentarea degradării climatului de armonie socială. Încetați subminarea economică, șubrezirea sistemului energetic, precum și înstrăinarea pământului agricol, pentru că în el se află moaștele strămoșilor care s-au jertfit pentru țară. Nu mai numiți agenți ai unor entități străine transnaționale în funcții-cheie!Încetați sfârtecarea și regionalizarea țării, umilirea românilor, batjocorirea simbolurilor naționale, defrișarea pădurilor și exportul de materii prime!În condițiile molimei, opriți încercările autoritarist-dictatoriale, încălcarea Constituției și discriminarea unor categorii sociale!Renunțați la agenda globalist-neomarxistă și nu mai fiți vrăjmașii poporului român!Consolidați democrația, nu o șubreziți; semănați unire, nu discordie!Gândiți-vă la izbucnirea unei calamități, a unui război și decretarea mobilizării. Cum credeți dvs. că veți fi comandant al Oștirii, inclusiv al nostru?București, 30 septembrie 2021.Semnatari: General de Flotilă Aeriană (retr.) Radu THEODORU; Colonel (rez.) Florin ȘINCA; Colonel (rez.) George BADIU; Colonel (rez.) Petre CHIȚU; Căpitan comandor (rez.) Ioan NICHITEAN; Colonel (rez.) Cezar MANOLACHE; Colonel (rez.) Luminița ION; Colonel (rez.) Marian CRISTEA; Colonel (rez.) Lena MITROI; Colonel (retr.) Nicolae VĂDUVA; Locotenent (rez.) Valentin BERCĂ; Locotenent (rez.) Gheorghe ALEXANDRU; Eugen SECHILA, subofițer, Legiunea Străină; Colonel (rez.) Gabriel GEANTĂ ș.a. ... Mai mult...Mai puţin...