Comunicat de Presă MCC – 21 Septembrie 2019

Dacă nu ne unește un om sau un partid să ne unească un Proiect de Țară care să reconstruiască din temelii!

Majoritatea dintre noi suntem nemulțumiți de cum a ajuns România, de clasa politică dar unde ne este viziunea și soluția comună pentru reclădirea națiunii române?
Viziunea este schimbarea democrației reprezentative în democrația directă participativă si dezvoltarea economiei democratice prin împroprietărirea cu capital a cetățenilor.
Soluția este adoptarea CONSTITUȚIEI CETĂȚENILOR.

Structura de rezistenţă a CONSTITUȚIEI CETĂȚENILOR este clădită pe:

  • exercitarea suveranităţii naţionale de către popor prin referendum,
  • controlul poporului asupra statului,
  • reala separaţie a puterilor statului,
  • republica prezidenţială,
  • scoaterea justiţiei de sub controlul celorlalte puteri ale statului,
  • crearea de noi autorităţi ale statului (mediatică, financiară, electorală, morală, statistică, ştiinţifică),
  • construcţia economiei democratice

Este un proiect tehnic, nu unul politic, astfel poate să coalizeze, în perspectiva viitoarelor alegeri, toate partidele și conducerea lor care se declară naționaliste.

Pozițiile partidelor neparlamentare, ale liderilor politici și ale personalităților publice față de proiectul CONSTITUȚIA CETĂȚENILOR sunt așteptate la mcc@constitutiacetatenilor.ro, împreună cu acceptul de publicare pe site-ul constitutiacetatenilor.ro și pe pagina de Facebook. Vă mulțumim!

Mișcarea pentru Constituția CetățenilorMişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC), o mişcare civică, fără personalitate juridică, din care pot face parte toţi cei care susţin acest proiect, indiferent de convingerile lor politice sau de altă natură. Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor va susţine acel partid/candidat politic care se va angaja să adopte Constituţia Cetăţenilor, dacă va câştiga alegerile.

Noi, Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor am proiectat o astfel de Constituţie, dar pentru ca să o transpunem în viaţă avem nevoie de sprijinul larg al concetăţenilor. Este un proiect de ţară temerar, elaborat cu aportul unor cunoscuţi specialişti în economie, sociologie, drept, media şi alte discipline cu tangenţe în domeniul social(Dr. Constantin Cojocaru, Dr. Florian Colceag, Acad. Gheorghe Sin, Acad. Ionel Haiduc, Acad. Ilie Bădescu, Prof. Univ.  Dr. Alexandru Melian, Prof. Univ. Dr. Viorel Mihai Ciobanu, Prof. Univ. Dr. Ion M. Anghel, Prof. Univ. Dr. Dan Claudiu Dănişor, Dr. Ioan Roşca, Dr. Cristian Pârvulescu și mulți alții) – toţi conştienţi de necesitatea unei astfel de schimbări de drum, ca o condiţie intrinsecă pentru dăinuirea noastră ca popor şi ca ţară. Este mai mult un proiect tehnic decât unul politic, câtă vreme noi propunem un model de stat în care profesioniştii – nu politicienii sau afaceriştii veroşi – să se ocupe de treburile statului. În baza studiilor şi strategiilor elaborate de cei mai buni specialişti pe domenii, poporul să fie cel ce decide ce trebuie făcut, iar tehnocraţii să facă numai ce decide poporul, existând şi un sistem bine pus la punct de pârghii de control şi corijare.

În fond, ceea ce vrem să facem noi, acum, le propunea românilor, în urmă cu treisprezece decenii, Mihai Eminescu. Noi nu am făcut decât să aducem la zi datele de referinţă şi să verificăm pe baze ştiinţifice sustenabilitatea sistemului – pe care-l propunem ca alternativă pentru redresarea ţării. Românii trebuie să ştie că proiectul acesta există şi că înfăptuirea lui depinde de ei – de noi toţi.

Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor
www.constitutiacetatenilor.ro

Poziția față de proiectul CONSTITUȚIA CETĂȚENILOR unor personalități, membrii ai comitetelor de inițiativă și susținători

„Noua Constituţie a României, propusă de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor, are ca scop principal restabilirea suveranităţii naţionale a poporului român, scop care se realizează prin restructurarea statului, prin redefinirea componentelor statului şi a atribuţiilor acestora, prin stabilirea de noi raporturi între popor şi stat, prin redefinirea libertăţilor, drepturilor şi îndatoririlor cetăţenilor, astfel încât poporul să devină stăpân pe propria lui ţară, pe propriul său destin, pe prezentul şi viitorul său, pe teritoriul său naţional, pe resursele naturale ale acestui teritoriu, pe avuţia creată prin munca sa. Elementul central al acestui proces reformator îl reprezintă schimbarea raportului dintre componenta REPREZENTATIVĂ şi cea DIRECTĂ a exercitării suveranităţii poporului, prin diminuarea drastică a atribuţiilor încredinţate organelor reprezentative şi creşterea puternică a participării directe, prin referendum, a poporului la luarea deciziilor politice care îi afectează interesele, prin instituirea dreptului poporului de a demite orice persoană aleasă în orice funcţie publică dacă nu îşi respectă angajamentele asumate prin contractul electoral. ” Dr. Constantin Cojocaru, Initiatorul Miscării pentru Constituția Cetățenilor

„Deja mediul politic corupt şi vândut multinaţionalelor este gata să ne sacrifice pentru o pungă de arginţi după exemplul lui Iuda. Suntem în ceasul cel din urmă ca să mai putem face ceva care să ne scape de primejdia consumării de către rechinii internaționali sau naţionali. Dacă nu luăm măsurile necesare nu vom mai avea ce să le lăsăm copiilor noştri, nici un fel de viitor. Ultima şansă este să schimbăm sistemul de legi ce permite acestor multinaționale să ne înrobească şi politicienilor corupţi să ne vândă. De aceea, trebuie SĂ VOTĂM CU TOŢII CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR, cât încă mai putem şi mai avem un cuvânt de spus. Altfel, vae victis!” Dr. Florian Colceag, Membru al Comitetului de Inițiativă

„Pentru ca într-adevăr cetăţeanul să devină stăpînul statului (şi nu sclavul celor care folosesc instituţiile uzurpate ca instrumente de dominare) Constituţia ar trebui schimbată din temelii, nu doar revizuită pe ici pe colo. Cetăţenii trebuie să poată participa la conceperea şi votarea ei (şi asta pe puncte, nu numai în bloc) şi să o poată revizui fără oprelişti- cînd simt nevoia. Să o poată invoca apoi eficace- ca sediu principal de drept şi ca instrument de contestare a legitimităţii legilor (fiind eliminat monopolul Curţii Constituţionale – pusă acum mai sus ca voinţa populară). Evitînd polarizarea protocolului de bază în direcţia intereselor (viziunii) unora sau altora, Constituţia trebuie să devină un garant al echitităţii negocierii convenţiei sociale, inclusiv în problemele spinoase semnalate mai jos.” Dr. Ioan Roşca Membru al Comitetului de Inițiativă

„Este nevoie de o altă arhitectură socială, de un nou fenomen de organizare constituțională, de reașezarea principiului legitimității transferului de putere și separarea reală a puterii. Trebuie adunat gândirea majoră, gândirea înțeleaptă, gânditorii înțelepți ai acestei națiuni să producem o altă asezare constituțională. Încercarea domnului Cojocaru cu Constituția Cetățenilor necesită foarte multe îmbunătățiri, dar este o încercare care demonstrează că s-a ajuns la aceasta necesitate. Trebuie la ora actuală să intrăm cu o Constituție a Mileniului III, a Secolului XXI, în care societatea noastră nu trebuie să devină o societate de publicuri.(n.e. ci o societate de cetățeni constituţionali)” Dr. Mircea Chelaru Membru al Comitetului de Inițiativă

„Cel mai important lucru pentru o țară este Constituția. Una proastă duce de râpă un popor, una bună îl ridică pe culmi, cum a fost poporul american ridicat de constituția lui Abraham Lincoln. Constituția este actul normativ ce rezistă în fața tuturor cutremurelor și dacă nu se înțelege asta e rău. Și o constituție proastă, cârpită ici colo, poate semăna cu un recipient mare care s-a găurit și noi îl tot cârpim. Îl reparăm într-un loc, el curge în altul și tot așa. Dacă nu înțelegem că totul trebuie să pornească de la constituție nu am făcut nimic.
CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR un proiect publicat în online, este o ofertă pe care grupul nostru a creat-o – avem specialiști și, făcând o paranteză, în grupul acesta există profesioniști geniali, academicieni, profesori universitari, oameni cu experiență care nu s-au murdărit cu nimic niciodată și care pur și simplu se uită cu tristețe la suferințele poporului român. Sunt oameni care privesc cu inteligență fenomenele, le înțeleg, văd și calea, care este perfectibilă, bineînțeles. Dacă dați căutare “CONSTITUȚIA CETĂȚENILOR” o găsiți.”
Florin Zamfirescu Grupul pentru România

„Cei care au fost abordați de televiziuni pe această temă nu par că știu ce vor, în afară de „Jos clasa politică!”. Și totuși, soluția sau soluțiile există și sunt în mâna Președintelui. I s-a propus în nenumărate rânduri, din diverse direcții și n-a avut nici o reacție. Acum a venit momentul să-și dezvăluie adevărata identitate și adevăratele intenții. Adică să facă dovada că-și iubește țara, acea Românie „a lucrului bine făcut”, sau că este marioneta unor păpușari străini. Soluția este CONSTITUȚIA CETĂȚENILOR, proiect legislativ cetățenesc, inițiat de cetățeni, dar finalizat de personalități de talie națională și mondială (Ex. Dr. Constantin Cojocaru, Dr. Florian Colceag, Dr. Ioan Roșca, Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu etc).” Miron Manega Membru al Comitetului de Inițiativă

„Constituția Cetățenilor devine necesitatea cea mai stringentă în rolul ei de a rezolva problemele unui întreg sistem politic, economic, social, spiritual. Chintesență a conlucrării multor membri a Miscării sub directa îndrumare a regretatului Constantin Cojocaru, Constituția Cetățenilor rămâne fără îndoială piatra de hotar care va desparte prezentul de un viitor posibil. Poate fi o misiune ce trebuie înțeleasă și preluată de cât mai mulți cetățeni din toate clasele sociale, inclusiv de cea politică.” Luiza Alexandrescu Volf Membră al Comitetului de Inițiativă

„Textul Constituţiei Cetăţenilor se constituie ca singura alternativă viabilă de scoatere a Ţării din situaţia dezastruoasă în care clasa politică ultracoruptă ne-a adus.” Viorel Gligor Membru al Comitetului de Inițiativă

„Proiectul de ţară propus de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor reprezintă exact temelia necesară pentru reclădirea unui stat naţional, suveran, independent, modern, în care întregul potenţial al poporului român să poată fi valorificat în propriul său interes.” Marian Ilie Membru al Comitetului de Inițiativă

„Domnule Președinte, dumneavoastră aveți prerogativa de a decide declanșarea unui referendum pe această temă („Constituția Cetățenilor”). Dacă aveți bună-credință și respect față de poporul al cărui angajat sunteți, faceți-o! Chemați la discuție pe autorii acestui proiect (nu neapărat pe toți, sunt suficiente numele pe care le-am amintit, sau măcar pe unul dintre ei), edificați-vă și lăsați poporul să decidă, prin referendum. Ar fi o minimă dovadă de considerație față de democrația reală și față de poporul român.” Laurian Stănchescu

„În România, acest fapt este conştientizat de o parte a societăţii, cristalizată într-o Mişcare civică pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC), promovând scopul stârpirii corupţiei. Primele bariere funcţionale în calea corupţiei şi a hoţiei din economia R.Moldova şi a României poate fi doar Nouă Constituţie a Cetăţenilor. Tot Noua Constituţie va reda legimitate proceselor prioritare de reîntregire şi redare a cetăţeniei românilor din stânga Prutului. În baza acestei Constituţii va fi replicat exact modelul german de unificare a statelor divizate de forţe externe. Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor R. Moldova a conţinutului proiectului Noii Constituţii a Cetăţenilor, aderarea la MCC şi o campanie de strângere a semnăturilor persoanelor cu cetăţenie română, pentru acest proiect, ar trebui să devină acţiunea de bază a Mişcării unioniste din R. Moldova pe perioada următoare.” Timotei Țurcanu

„Constituția Cetățenilor să fie supusă unui referendum naţional şi să schimbăm radical şi în bine viaţa politică românească, respectiv să punem capăt dictaturii partidelor politice împotriva poporului român, ţara va fi condusă de poporul român care decide prin referendumuri naţionale ce este bine să facem în România şi pentru neamul nostru, iar Parlamentul, preşedintele şi Guvernul vor crea cadrul legal şi vor aplica ceea ce a decis poporul român prin referendum naţional” Gheorghe Funar, candidat la la alegerile prezidențiale din 2014 care și-a anuntat susținerea.

„M-am săturat de atâtea cârpeli care au dus România în pragul dispariției ca stat – declara Cătălin Berenghi. Totul trebuie resetat și singura soluție pe care o văd este scoaterea la referendum a Constituției Cetățenilor și a Legii Cojocaru. România a ratat o șansă uriașă, în 1990, când a avut de ales între Legea 15 (Legea Brucan) și Legea Cojocaru. A ales – cei care au „ales”! – Legea Brucan, prin care România a pierdut aproape tot. E timpul să recuperăm și asta nu se poate face decât prin CONSTITUȚIA CETĂȚENILOR. Iar singura soluție practică, rapidă și directă de a o aplica este referendumul propus de Președintele României, care are această prerogativă.”. Cătălin Berenghi primul candidat la alegerile prezidențiale din 2019 care și-a anuntat susținerea.