Arhive etichetă: Regimul monopolului de stat

Regimul monopolului de stat

Articolul 135.10

Actuala Constituţie a României nu suflă nici un cuvânt referitor la reglementarea regimului monopolului de stat în economia românească, lăsând politicienilor puterea de a hotărî ce activităţi economice constituie monopol de stat, cum şi de cine să fie acestea exploatate. Lucru pe care politicienii l-au şi făcut, transformând monopolul de stat într-o uriaşă sursă de îmbogăţire, pentru ei şi pentru complicii lor din ţară şi din afara acesteia. Menţionez faptul că tratatele constitutive ale Uniunii Europene lasă la latitudinea statelor membre să stabilească ele, prin lege, regimul monopolului de stat.

Prin articolul 2 al Legii nr. 31/1996, Parlamentul României a stabilit care sunt activităţile care, în România, constituie monopol de stat, astfel:

“ART. 2

Constituie monopol de stat:

A) fabricarea şi comercializarea armamentului, muniţiilor si explozibililor;

B) producerea şi comercializarea stupefiantelor şi a medicamentelor care conţin substanţe stupefiante;

C) extracţia, producerea şi prelucrarea în scopuri industriale a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

D) producerea şi emisiunea de mărci poştale şi timbre fiscale;

E) fabricarea şi importul, în vederea comercializării în condiţii de calitate, a alcoolului şi a băuturilor spirtoase distilate;

F) fabricarea şi importul, în vederea comercializării în condiţiile de calitate, a produselor de tutun şi a hârtiei pentru ţigarete;

G) organizarea şi exploatarea sistemelor de joc cu miză, directe sau disimulate;

H) organizarea şi exploatarea pronosticurilor sportive.

Nu constituie monopol de stat fabricarea băuturilor alcoolice în gospodăriile personale pentru consum propriu.”

Observăm că statul român impune regimul monopolului de stat numai asupra “medicamentelor care conţin substanţe stupefiante”, nu şi asupra importurilor unor astfel de medicamente, nu şi asupra tuturor medicamentelor, în ciuda faptului că orice medicament, produs în ţară, sau importat, poate pune în pericol viaţa românilor.

Observăm, apoi, că statul român impune regimul monopolului de stat numai asupra extracţiei, producerii şi prelucrării în scopuri industriale a “metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase”, nu şi asupra celorlalte bogăţii ale subsolului, care, ca şi metalele preţioase, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Statul român oligarhic nu impune regimul monopolului de stat nici asupra exploatării şi comercializării resurselor de apă, nici asupra exploatării căilor ferate şi drumurilor publice, nici asupra transportului, distribuţiei şi comercializării energiei electrice, nici asupra exploatării fondului forestier aflat în proprietate publică. Astfel încât toate aceste activităţi să poată fi desfăşurate fară nici o oprelişte, cu preţuri de monopol şi cu profituri uriaşe, de către corporaţii cu capital privat, autohtone şi, mai ales, transnaţionale.

Guvernanţii României au mers mai departe şi prin articolul 3 al aceleiaşi Legi nr 31? 1966 au legalizat exploatarea activităţilor care constituie monopol de stat de către corporaţiile cu capital privat. Nu oricum, ci pe bază de licenţe eliberate de ei, de guvernanţi, evident, contra cost, contra comision, contra corupţie. Iată textul acestui articol:

“ART. 3

Administrarea monopolurilor de stat prevăzute la art. 2 se face de către Ministerul Finanţelor. Exploatarea activităţilor constituind monopol de stat se face de către agenţii economici cu capital de stat şi privat, inclusiv de către producătorii individuali, după caz, pe baza de licenţe eliberate de Ministerul Finanţelor, cu avizul ministerului de resort sau al Băncii Naţionale a României în cazul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase.”

Fostele întreprinderi de stat care exploatau activităţile constituind monopol de stat au fost, mai întâi, “reorganizate” ca regii autonome, pentru liniştirea românilor, apoi “transformate” în companii şi societăţi naţionale, ca să poată fi scoase la mezat, au fost împinse în faliment, “privatizate”, adică vândute, pe nimic, străinilor, astfel încât, în prezent aproape toate activităţile care constituie monopol de stat sunt exploatate de “agenţi economici” cu capital privat, la preţuri de monopol, care le aduc profituri uriaşe, prin jefuirea cetăţenilor ţării.

CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR pune ordine şi în acest domeniu, pe de o parte, dispune ca regimul monopolului de stat să fie extins la toate activităţile care au caracter de monopol natural, pe de altă parte, dispune ca activităţile care constituie monopol de stat să fie exploatate NUMAI de către instituţii publice şi regii autonome de profil, constituite în subordinea Guvernului sau a autorităţilor locale.

Iată textul articolului 135.10 din CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR:

„Articolul 135.10

(1) Constituie monopol de stat:
A) fabricarea şi importul, în vederea comercializării, a armamentului, muniţiilor şi explozibililor;
B) producerea şi importul, în vederea comercializării, a medicamentelor şi substanţelor stupefiante;
C) extracţia şi prelucrarea, în vederea comercializării, a bogăţiilor subsolului;

D) exploatarea şi comercializarea resurselor de apă;

E) exploatarea căilor ferate şi a drumurilor publice;

F) transportul, distribuţia şi comercializarea energiei electrice;

G) exploatarea fondului forestier aflat în proprietate publică;

H) producerea şi emisiunea de mărci poştale şi timbre fiscale;
I) fabricarea şi importul, în vederea comercializării, a alcoolului şi a băuturilor spirtoase distilate;
J) fabricarea şi importul, în vederea comercializării, a produselor de tutun şi a hârtiei pentru ţigarete;
K) organizarea şi exploatarea sistemelor de joc cu miză, directe sau disimulate;
L) organizarea şi exploatarea pronosticurilor sportive.
(2) Nu constituie monopol de stat fabricarea băuturilor alcoolice în gospodăriile personale pentru consum propriu.

(3) Administrarea monopolurilor de stat prevăzute la alineatul (1) se face de către statul român.

(4) Exploatarea activităţilor constituind monopol de stat se face de către instituţii publice sau regii autonome de profil, constituite în subordinea Guvernului sau a autorităţilor locale, pe baza de licenţe eliberate de ministerul de resort.

(5) Este interzisă exploatarea activităţilor care constituie monopol de stat de către entităţi private.”