Arhive categorie: REVIZUIREA CONSTITUŢIEI

Iniţiativa revizuirii. Articolul 150
Procedura de revizuire. Articolul 151
Limitele revizuirii. Articolul 152

Iniţiativa Revizuirii

Articolul 150

Am păstrat cele trei entităţi care pot iniţia revizuirea Constituţiei (preşedinte, parlament, cetăţeni), cu precizarea că Preşedintele României poate iniţia revizuirea Constituţiei fără să mai aibă nevoie de propunerea Guvernului, de asemenea că revizuirea poate fi iniţiată de numai cel puţin 250.000 de cetăţeni, nu de cel puţin 500.000 de cetăţeni, cum prevede actuala Constituţie. Revizuirea poate fi iniţiată şi de o pătrime din numărul parlamentarilor, ca şi în actuala Constituţie. CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR nu mai impune nici o condiţionare referitoare la dispersia geografică a celor 250.000 de cetăţeni cărora li se cere să susţină, prin semnătură, iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei. Ei pot proveni chiar şi numai dintr-un singur judeţ, sau din câteva judeţe.

Procedura de revizuire

Articolul 151

Articolul 151 din actuala Constituţie a României anulează, practic, dreptul Preşedintelui României şi al cetăţenilor de a iniţia modificarea Constituţiei, dând acest drept numai Parlamentului.

Alineatul (1) al articolului 151 dispune ca toate propunerile de revizuire a Constituţiei, indiferent de cine le iniţiază, să fie adoptate de Parlament, înainte de a fi supuse aprobării poporului. Este o prevedere total nedemocratică, care permite politicienilor să respingă orice iniţiativă de modificare a Constituţiei care nu le convine lor.

CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR dispune ca, în cazul în care Parlamentul respinge propunerea de revizuire iniţiată de Preşedintele României sau de cetăţeni, Autoritatea Electorală să organizeze referendum, în 30 de zile de la data respingerii propunerii de către Parlament, pentru aprobarea, sau respingerea propunerii de revizuire respinsă de Parlament. În cazul în care poporul aprobă propunerea respinsă de Parlament, acesta, Parlamentul, este dizolvat şi se organizează alegeri parlamentare anticipate. Poporul primeşte, astfel, puterea de care a fost deposedat de “părinţii” actualei Constituţii a României.

Limitele revizuirii

Articolul 152

Alineatul (1) al articolului 152 din actuala Constituţie are următorul cuprins:

„(1) Dispoziţiile prezentei Constituții privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independența justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.”

CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR recunoaşte dreptul poporului de a schimba forma de guvernământ, prin referendum şi aşează la temelia întregului edificiu constituţional principiul controlului poporului asupra statului şi principiul separaţiei şi independenţei autorităţilor statului. De la aceste considerente am plecat în propunerea noastră de modificare a alineatului (1) al articolului 152, care va avea următorul cuprins:

„(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar, indivizibil şi democratic al statului român, integritatea teritoriului, controlul poporului asupra statului, separaţia şi independenţa autorităţilor statului, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.”

Am păstrat neschimbat alineatul (2), care prevede că „nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora”, precum şi alineatul (3), care prevede că nu poate fi revizuită Constituţia „pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război”.