Fondul Naţional Valutar de Rulment

Articolul 135.7

Aderând la Uniunea Europeană, România s-a obligat să respecte şi prevederile Protocolului nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (SEBC), protocol care face parte integrantă din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

Articolul 1 al acestui Protocol are denumirea “Sistemul European al Băncilor Centrale” şi următorul cuprins:

“În conformitate cu articolul 282 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) si băncile centrale naţionale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). BCE si băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro constituie Eurosistemul.

SEBC şi BCE îşi îndeplinesc funcţiile şi îşi desfăşoară activităţile în conformitate cu dispoziţiile tratatelor şi ale prezentului statut.

Articolul 3 al aceluiaşi Protocol are denumirea “Misiunile” şi următorul cuprins:

“3.1 În conformitate cu articolul 127 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul SEBC sunt:

— Definirea şi aplicarea politicii monetare a Uniunii;

— Desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar, în conformitate cu articolul 219 din tratatul

Menţionat;

— Deţinerea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;

— Promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi.

3.2 În conformitate cu articolul 127 alineatul (3) din tratatul menţionat, a treia liniuţă din articolul 3.1 se aplică fără să aducă atingere deţinerii şi administrării fondurilor de rulment în valută de către guvernele statelor membre.

3.3 În conformitate cu articolul 127 alineatul (5) din tratatul menţionat, SEBC contribuie la buna desfăşurare a politicilor promovate de autorităţile competente în ceea ce priveşte supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi stabilitatea sistemului financiar.”

Prin alte articole ale Protocolului, se stabileşte că acest Sistem European al Băncilor Centrale este condus de un Consiliu al Guvernatorilor Băncilor Centrale care fac parte din zona euro, deci nu şi guvernatorii Băncilor Centrale din statele membre ale Uniunii care nu fac parte din zona euro. Consiliul Guvernatorilor emite decizii care trebuie aplicate şi de Banca Naţională a României, chiar dacă Guvernatorul Băncii Naţionale a României nu face parte din acest Consiliu al Guvernatorilor.

Aşa cum se poate observa, prin prevederile articolului 3 al Protocolului menţionat, statul român, ca şi alte state semnatare ale acestui Protocol, a fost deposedat de dreptul de a deţine şi administra rezerve valutare oficiale. Acest drept a fost transferat aşa-numitului Sistem European al Băncilor Centrale, condus de un Consiliu al Guvernatorilor, în care statul român nu are nici un reprezentant.

Până la renegocierea acestor prevederi ale tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, în ultimă instanţă, până la retragerea României din Uniunea Europeană, CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR propune constituirea unui Fond Naţional Valutar de Rulment, în care să fie transferate toate rezervele valutare ale României, existente la data intrării în vigoare a acestei Constituţii.

Fondul Naţional Valutar de Rulment va funcţiona ca instituţie publică, în subordinea Guvernului. În felul acesta, rezervele valutare ale României vor fi scoase şi de sub controlul Băncii Naţionale a României şi de sub controlul Sistemului European al Băncilor Centrale. Ele vor fi trecute în proprietatea publică a poporului român şi în administrarea statului român

După preluarea rezervelor valutare de la Banca Naţională a României, Fondul Naţional Valutar de Rulment va fi alimentat cu active valutare achiziţionate cu sumele băneşti provenite din emisiuni monetare efectuale de Banca Naţională a României şi din excedentele bugetului de stat, precum şi cu veniturile realizate de aceste active valutare.

Activele valutare deţinute de Fondul Naţional Valutar de Rulment vor fi folosite pentru efectuarea de plăţi externe, în situaţii excepţionale, când ţara se va afla în stare de război, de mobilizare, de urgenţă, sau de asediu.

CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR interzice folosirea activelor valutare ale Fondului Naţional Valutar de Rulment pentru acordarea de împrumuturi, ca şi contractarea de împrumuturi pentru sporirea activelor Fondului. Activele Fondului trebuie să provină numai din surse proprii, din emisiuni monetare, din excedente bugetare şi din venituri create de aceste active.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.