Arhive etichetă: Dispoziţii tranzitorii

Dispoziţii tranzitorii

Articolul 155

La alineatul (1) al acestui articol, actuala Constituţie prevede că “proiectele de legi şi propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat şi se aprobă potrivit dispoziţiilor constituţionale anterioare intrării în vigoare a legii de revizuire”. Am modificat acest alineat, propunând ca respectivele proiecte de legi şi propuneri legislative să fie dezbătute şi aprobate potrivit dispoziţiilor noii Constituţii.

Am păstrat, nemodificat, alineatul (2), care prevede că instituţiile prevăzute de Constituţie, existente la data intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în funcţiune până la constituirea celor noi, precum şi alineatul (3), care precizează că prevederile alineatului (1) al articolului 83, referitor la durata mandatului Preşedintelui României, se aplică începând cu următorul mandat prezidenţial. Reamintesc faptul că noi am propus reducerea mandatului Preşedintelui României de la 5 la 4 ani.

Am propus înlocuirea alineatului (4) cu unul nou. În actuala Constituţie, acest alineat precizează că dispoziţiile legii de revizuire din anul 2003 referitoare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor fi aduse la îndeplinire în cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de revizuire. Cu acest conţinut, alineatul nu mai are obiect, astfel că am propus înlocuirea lui cu unul nou, care obligă Guvernul ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi de revizuire, să calculeze valoarea activului net al Fondului Naţional de Pensii Publice şi să prezinte Camerei Reprezentanţilor legea Fondului Naţional de Pensii Publice.

Am propus abrogarea alineatelor 5 şi 6, care devin fără obiect ca urmare a noilor prevederi constituţionale referitoare la Autoritatea Judecătorească şi la Curtea de Conturi.