Arhive etichetă: apărarea ţării

Apărarea ţării

Articolul 55.

În Constituţia actuală, alineatul (1) al acestui articol are următorul text:

„(1) Cetăţenii au dreptul şi obligația sa apere România.”

Având în că trăim într-o lume în care popoarele sunt cotropite şi jefuite nu numai prin agresiuni militare, dar, mai ales, prin agresiuni economice şi propagandistice, informaţionale, am modificat substanţial textul acestui alineat, pentru a reflecta noua stare în care ne aflăm. Propunem, deci, ca acest alineat să aibă următorul text:

„(1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România, împotriva oricărei forme de agresiune, inclusiv împotriva agresiunilor economice şi propagandistice.”

La alineatele (2) şi (3) am înlocuit sintagma „lege organică” cu aceea de „lege”, astfel încât legile la care se face referire să poată fi adoptate fie de Parlament, fie direct, de popor, prin referendum. Cele două alineate rămân cu următorul cuprins:

„(2) Condiţiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege.

(3) Cetăţenii pot fi încorporaţi de la vârsta de 20 de ani şi până la vârsta de 35 de ani, cu excepţia voluntarilor, în condiţiile legii.”

După alineatul (3), am introdus trei noi alineate, cu următorul cuprins:

„(4) Cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 de ani sunt membri ai miliţiilor populare, organizate şi instruite potrivit legii, pentru respingerea agresiunilor militare împotriva statului român şi pentru eliminarea consecinţelor dezastrelor.

(5) Îndatoririle militare ale cetăţenilor României privesc numai apărarea României şi a ţărilor cu care România a încheiat tratate militare de apărare comună.

(6) Statul român trebuie să-şi continue tradiţia sa de stat neagresor, să militeze ca principiile omeniei, dreptăţii şi echităţii, convenite între cetăţenii săi, să fie aplicate şi în relaţiile dintre state.”

VOTAŢI Art. 55. "Apărarea ţării"
Votează