Arhive categorie: CAPITOLUL III. ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE

Fidelitatea faţă de ţară

Articolul 54.

Am păstrat neschimbat alineatul (1), cu următorul cuprins:

„(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.”

După alineatul (1), am introdus trei noi alineate, cu următorul cuprins:

“(1.1) Promovarea intereselor unor persoane fizice sau juridice străine care intră în conflict cu interesele cetăţenilor României este interzisă.

(1.2) Antiromânismul se pedepseşte, potrivit legii..

(1.3) Propaganda pentru aservirea României constituie delict împotriva poporului român şi se pedepseşte, potrivit legii.”

Am păstrat neschimbat alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcții publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligațiilor ce le revin si, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.”

După alineatul (2), am introdus un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:

„(3) Încălcarea jurământului se sancţionează cu încetarea de drept a mandatului sau demiterea din funcţie, după caz, potrivit legii.”

VOTAŢI Art. 54. "Fidelitatea faţă de ţară"
Votează

Apărarea ţării

Articolul 55.

În Constituţia actuală, alineatul (1) al acestui articol are următorul text:

„(1) Cetăţenii au dreptul şi obligația sa apere România.”

Având în că trăim într-o lume în care popoarele sunt cotropite şi jefuite nu numai prin agresiuni militare, dar, mai ales, prin agresiuni economice şi propagandistice, informaţionale, am modificat substanţial textul acestui alineat, pentru a reflecta noua stare în care ne aflăm. Propunem, deci, ca acest alineat să aibă următorul text:

„(1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România, împotriva oricărei forme de agresiune, inclusiv împotriva agresiunilor economice şi propagandistice.”

La alineatele (2) şi (3) am înlocuit sintagma „lege organică” cu aceea de „lege”, astfel încât legile la care se face referire să poată fi adoptate fie de Parlament, fie direct, de popor, prin referendum. Cele două alineate rămân cu următorul cuprins:

„(2) Condiţiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege.

(3) Cetăţenii pot fi încorporaţi de la vârsta de 20 de ani şi până la vârsta de 35 de ani, cu excepţia voluntarilor, în condiţiile legii.”

După alineatul (3), am introdus trei noi alineate, cu următorul cuprins:

„(4) Cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 de ani sunt membri ai miliţiilor populare, organizate şi instruite potrivit legii, pentru respingerea agresiunilor militare împotriva statului român şi pentru eliminarea consecinţelor dezastrelor.

(5) Îndatoririle militare ale cetăţenilor României privesc numai apărarea României şi a ţărilor cu care România a încheiat tratate militare de apărare comună.

(6) Statul român trebuie să-şi continue tradiţia sa de stat neagresor, să militeze ca principiile omeniei, dreptăţii şi echităţii, convenite între cetăţenii săi, să fie aplicate şi în relaţiile dintre state.”

VOTAŢI Art. 55. "Apărarea ţării"
Votează

Contribuţii financiare

Articolul 56

Am păstrat, integral, cele trei alineate existente în Constituţia actuală, cu următorul cuprins:

„1) Cetăţenii au obligația să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale.

(3) Orice alte prestații sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situații excepționale.”

Am adăugat două noi alineate, cu următorul text:

„(4) Nimeni nu poate fi obligat să plătească impozit pe venit înainte ca venitul să fie realizat.

(5) Legile şi hotărârile prin care se stabilesc noi taxe sau impozite, ca şi cele care modifică, completează sau anulează legi şi hotărâri referitoare la taxe sau impozite se adoptă prin referendum.”

Am introdus aceste noi alineate urmărind, pe de o parte, să punem capăt practicii actuale a statului român care obligă cetăţenii să plătească impozite pe venituri “anticipate”, nerealizate, la care se adaugă penalităţii de întârziere aberante, fapt care împing cetăţenii în procese interminabile cu statul, câştigate, mereu, de către stat, iar pe de altă parte, să punem capăt şi practicilor aceluiaşi stat, prin care cetăţenii sunt obligaţi să plătească zeci şi sute de noi taxe şi impozite, deşi ţara are din ce în ce mai puţini cetăţeni, deşi statul prestează din ce în ce mai puţine servicii către cetăţeni.

Taxele la care sunt supuşi, în prezent, cetăţenii României sunt suprasuficiente pentru a asigura funcţionare în cele mai bune condiţii a autorităţilor statului şi a celor locale. Din nefericire, există o uriaşă evaziune fiscală, determinată de caracterul oligarhic al economiei naţionale, de faptul că marii oligarhi nu îşi plătesc datoriile către statul român, corupt tocmai de aceşti oligarhi.

Punerea în practică a prevederilor Constituţiei Cetăţenilor va reduce, până la eliminare, actuala evaziune fiscală, ceea ce va face posibilă şi reducerea şi eliminarea multora dintre taxele şi impozitele care sugrumă pe majoritatea cetăţenilor ţării.

VOTAŢI Art. 56. "Contribuţii financiare"
Votează

Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor.

Articolul 57

Am păstrat neschimbat acestui articol, cu următorul cuprins:

„Cetăţenii romani, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.”

VOTAŢI Art. 57. "Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor"
Votează