Arhive etichetă: impozite

Contribuţii financiare

Articolul 56

Am păstrat, integral, cele trei alineate existente în Constituţia actuală, cu următorul cuprins:

„1) Cetăţenii au obligația să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale.

(3) Orice alte prestații sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situații excepționale.”

Am adăugat două noi alineate, cu următorul text:

„(4) Nimeni nu poate fi obligat să plătească impozit pe venit înainte ca venitul să fie realizat.

(5) Legile şi hotărârile prin care se stabilesc noi taxe sau impozite, ca şi cele care modifică, completează sau anulează legi şi hotărâri referitoare la taxe sau impozite se adoptă prin referendum.”

Am introdus aceste noi alineate urmărind, pe de o parte, să punem capăt practicii actuale a statului român care obligă cetăţenii să plătească impozite pe venituri “anticipate”, nerealizate, la care se adaugă penalităţii de întârziere aberante, fapt care împing cetăţenii în procese interminabile cu statul, câştigate, mereu, de către stat, iar pe de altă parte, să punem capăt şi practicilor aceluiaşi stat, prin care cetăţenii sunt obligaţi să plătească zeci şi sute de noi taxe şi impozite, deşi ţara are din ce în ce mai puţini cetăţeni, deşi statul prestează din ce în ce mai puţine servicii către cetăţeni.

Taxele la care sunt supuşi, în prezent, cetăţenii României sunt suprasuficiente pentru a asigura funcţionare în cele mai bune condiţii a autorităţilor statului şi a celor locale. Din nefericire, există o uriaşă evaziune fiscală, determinată de caracterul oligarhic al economiei naţionale, de faptul că marii oligarhi nu îşi plătesc datoriile către statul român, corupt tocmai de aceşti oligarhi.

Punerea în practică a prevederilor Constituţiei Cetăţenilor va reduce, până la eliminare, actuala evaziune fiscală, ceea ce va face posibilă şi reducerea şi eliminarea multora dintre taxele şi impozitele care sugrumă pe majoritatea cetăţenilor ţării.

VOTAŢI Art. 56. "Contribuţii financiare"
Votează

Impozite, taxe şi alte contribuţii

Articolul 139

Am propus numai modificarea alineatul (1) al acestui articol, modificare cerută de înlocuirea bugetului asigurărilor sociale de stat cu Fondul Naţional de Capital Distributiv, astfel că, prin acest alineat, se dispune ca impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat să fie stabilite numai prin lege.

Rămâne neschimbat alineatul (2), care dispune ca impozitele şi taxele locale să fie stabilite de consiliile locale sau judeţene, în limitele şi în condiţiile legii.

Rămâne în vigoare şi alineatul (3) al acestui articol, care stabileşte că sumele reprezentând contribuţiile la constituirea unor fonduri să fie folosite numai potrivit destinaţiei acestora, în condiţiile legii.

Amintesc, aici, că la articolul 56, cu denumirea „Contribuţii financiare”, din cadrul Titlului II, am introdus două noi alineate, cu consecinţe deosebite asupra sistemului fiscal al ţării.

Este vorba, în primul rând, de norma prin care CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR dispune ca nimeni să nu poată fi obligat să plătească impozit pe venit înainte ca venitul să fie realizat, normă menită să pună capăt practicilor actuale care obligă cetăţenii să plătească „anticipat” impozit pe venit, inclusiv penalităţi de întârziere, care ajung să fie de zeci şi sute de ori mai mari decât veniturile realizate efectiv.

Este vorba, în al doilea rând, de norma care stabileşte că legile şi hotărârile prin care se stabilesc noi taxe sau impozite, ca şi cele care modifică, completează sau anulează legi şi hotărâri referitoare la taxe sau impozite se adoptă prin referendum, astfel încât, după intrarea în vigoare a Constituţiei Cetăţenilor, nici o autoritate a statului şi nici o autoritate locală să nu mai poată mări taxele şi impozitele existente, să nu mai poată stabili noi taxe şi impozite. Orice modificare în sistemul fiscal al ţării se va face prin lege, sau hotărâre, adoptată de popor, prin referendum.