Arhive etichetă: dreptul la grevă

Dreptul la grevă

Articolul 43

Am păstrat neschimbat alineatul (1), care prevede că „salariații au dreptul la greva pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale”.

În actuala Constituţie, alineatul 2 are următorul text:

„(2) Legea stabilește condiţiile şi limitele exercitării acestui drept, precum şi garanțiile necesare asigurării serviciilor esențiale pentru societate”.

Am reformulat acest alineat, pentru a permite legii să stabilească nu numai condiţiile şi limitele exercitării dreptului la grevă, ci şi categoriile de personal ce pot beneficia de acest drept, ca şi situaţiile în care poate fi exercitat dreptul. Textul propus de noi:

„(2) Legea stabileşte categoriile de personal, situaţiile, condiţiile şi limitele exercitării acestui drept, precum şi garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate.”

VOTAŢI Art. 43. "Dreptul la grevă"
Votează