Arhive etichetă: dreptul la moştenire

Dreptul la moştenire

Articolul 46

Am păstrat neschimbat textul din actuala Constituţie, care prevede că „dreptul la moştenire este garantat”.

Dreptul la locuinţă. Articolul 46.1.

Am introdus în CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR acest nou articol, prin care se obligă statul român să sprijine cetăţenii săi să-şi exercite dreptul de avea o locuinţă în proprietate privată şi se impune interdicţia deposedării cetăţenilor de locuinţele lor, prin executări silite pentru neplata datoriilor contractate de aceşti cetăţeni.

Referitor la această propunere, juriştii Consiliului Legislativ ne spun următoarele:

„27. Semnalăm faptul că denumirea propusă la art. I pct. 48 pentru art. 46.1, şi anume „Dreptul la locuinţă”, nu este în concordanţă cu prevederile art. 31 din Carta socială revizuită, ratificată de România prin Legea nr. 74/1999. Potrivit Cartei, în vederea asigurării exercitării efective a dreptului la locuinţă, părţile se angajează să ia măsuri destinate: să favorizeze accesul la locuinţă la un nivel adecvat; să prevină şi să atenueze lipsa locuinţelor în vederea eliminării progresive a acestei situaţii şi să facă accesibil costul locuinţei pentru persoanele care nu dispun de resurse suficiente. Prin urmare, există o neconcordanţă între denumirea articolului şi conţinutul acestuia, ceea ce conduce la dificultate în aplicarea prevederilor Cartei. Precizăm că prin legea de ratificare România a făcut rezervă cu privire la aplicarea art. 31 din Cartă.

Pe de altă parte, referitor la norma din art. 46.1 alin. (3), precizăm că gajul nu poate fi constituit decât în ceea ce priveşte bunurile mobile, nu şi imobilele, aşa cum prevede textul.

Articolul 31 din Carta socială europeană revizuită, la care fac referire domnii jurişti, are următorul text:

„Art. 31

Dreptul la locuinţă

În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la locuinţă, părţile se angajează să ia măsuri destinate:

1. Să favorizeze accesul la locuinţă la un nivel adecvat;

2. Să prevină şi să atenueze lipsa locuinţelor, în vederea eliminării progresive a acestei situaţii;

3. Să facă accesibil costul locuinţei pentru persoanele care nu dispun de resurse suficiente.”

Observ, mai întâi, că după ce ne atrag atenţia că denumirea propusă de noi nu ar fi în concordanţă cu prevederile articolului 31 din Carta socială europeană, domnii jurişti ne precizează că, prin legea de ratificare a acestei Carte, România a făcut rezervă cu privire la aplicarea articolului 31 din Cartă. Mai concret, România nu s-a obligat să aplice respectivul articol 31. Păi, dacă România nu s-a obligat să respecte acel articol de ce mai trebuie ca norma constituţională propusă de noi să fie în concordanţă cu prevederile articolului în cauză? Ca să se afle în treabă domnii jurişti ai Consiliului Legislativ?

Mai departe, acceptând că România va adera şi la articolul 31 din Cartă, unde este lipsa de concordanţă între prevederile Cartei şi prevederile normei propuse de noi? Obligaţiile impuse statului, prin norma propusă de noi, pentru sprijinirea exercitării dreptului la locuinţă al cetăţenilor, nu aduce nici o atingere obligaţiilor dispuse de articolul 31 al Cartei. Ele dezvoltă şi concretizează aceste obligaţii, aducând garanţii suplimentare pentru exercitarea dreptului la locuinţă.

Este corectă observaţia juriştilor Consiliului Legislativ referitoare la folosirea termenului de gaj, în loc de ipotecă. Vom ţine seama de această observaţie la definitivarea textului proiectului de lege.

VOTAŢI Art. 46. "Dreptul la moştenire."
Votează

VOTAŢI Art. 46.1. "Dreptul la locuinţă."
Votează