Arhive etichetă: familia

Familia

Articolul 48.

Am păstrat neschimbat alineatul (1), care prevede că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creșterea, educația şi instruirea copiilor”, dar am introdus un nou alineat, (1.1), cu următorul cuprins:

„(1.1) Căsătoria se poate încheia numai între bărbat şi femeie, aceştia având vârsta de cel puţin 18 ani.”

Am păstrat neschimbat alineatul (2), cu următorul text:

„(2) Condițiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrata numai după căsătoria civilă.”

A rămas neschimbat şi alineatul (3), cu textul următor:

„(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.”

VOTAŢI Art. 48. "Familia."
Votează