Arhive etichetă: Parlamentul European

Dreptul de a fi ales în Parlamentul European

Articolul 38

Am reformulat textul articolului, ţinând seama că România este, deja, stat membru al Uniunii Europene, astfel că, în CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR articolul are următorul cuprins:

“Cetăţenii români au dreptul de a alege şi a fi aleşi în Parlamentul European, în condiţiile legii şi cu respectarea dispoziţiilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.”

Alegerea membrilor din România în Parlamentul European. Articolul 38.1

Am introdus acest nou articol în CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR, cu următorul text:

„Membrii din România în Parlamentul European sunt aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pe bază de scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale, şi pe bază de candidaturi independente, conform legii.”

Candidaturile pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. Articolul 38.2

Încă un articol nou legat de Parlamentul European, cu următorul text:

„(1) Candidaţii la funcţia de membru din România în Parlamentul European trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

A) să aibă pregătire superioară;

B) să îndeplinească condiţiile prevăzute la articolul 37 alineatul (1);

C) să aibă vârsta de cel puţin 35 de ani;

D) să se fi remarcat ca buni profesionişti şi ca cetăţeni de moralitate desăvârşită;

E) să se fi remarcat ca luptători activi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor României;

F) să fie propuşi de partide politice legal înregistrate în România sau să candideze ca independenţi.

G) să prezinte electoratului Programul Legislativ pentru realizarea căruia se obligă să acţioneze, în calitate de membru din România în Parlamentul European, dacă va fi ales.

(2) Programul Legislativ constituie contractul electoral al candidatului. Programul trebuie să precizeze proiectele de legi pe care candidatul se angajează să le susţină în Parlamentul European în interesul cetăţenilor României. El va fi semnat de candidatul la funcţia de membru din România în Parlamentul European, va fi tipărit şi pus la dispoziţia electorilor din colegiul în care candidează, pe toată durata campaniei electorale. Un exemplar al acestui document va fi depus la Autoritatea Electorală, la Autoritatea Morală şi la Avocatul Poporului, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea campaniei electorale.”

VOTAŢI Art. 38. "Dreptul de a fi ales în Parlamentul European"
Votează

VOTAŢI Art. 38.1. "Alegerea membrilor în Parlamentul European"
Votează

VOTAŢI Art. 38.2. "Candidaturile pentru Parlamentul European"
Votează