Arhive etichetă: atributii

Atribuții

Articolul 60

Avocatul Poporului este obligat să prezinte Parlamentului, Preşedintelui României şi Preşedintelui Autorităţii Judecătoreşti un raport anual care va conţine constatările sale referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, la modul în care organele Procuraturii au rezolvat sesizările formulate de el referitoare la abuzurile funcţionarilor publici împotriva cetăţenilor, precum şi recomandările sale privind legislaţia, sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Raportul anual va include şi analiza modului în care cei aleşi în funcţii publice şi-au respectat contractul electoral. Raportul anual va publicat, până cel mai târziu pe data de 31 martie a anului următor celui la care se referă, pe site-ul Avocatului Poporului şi în Monitorul Oficial al României.

VOTAŢI Art. 60. "Atribuţii"
Votează

Atribuţii

Articolul 146

La articolul 146, care stabileşte atribuţiile Curţii Constituţionale, am făcut mai multe amendamente, privind crearea dreptului cetăţenilor de a sesiza Curtea Constituţională pentru verificarea constituţionalităţii legilor, sau a tratatelor internaţionale, dar şi amendamente cerute de crearea noilor autorităţi ale statului.